W jakiej odległosci od granicy (ogrodzenia domu ) mozna sadzic drzewa owocowe lub inne krzewy nie koniecznie ozdobne (orzeszki leśne) spora część tych gałęzi przechodzi na moja stronę nad ogrodzeniem i czy mogę je obciąć te krzaki rosną kilka metrów od okien domu widoki boskie

1 odpowiedź prawnika

3
Sebastian P., Absolwent prawa UwB
Zagłosowali: januszja1981, atomix, Michał Zygadło
W polskim prawie nie ma ograniczenia co do odległości od płotu sadzonych krzewów czy drzew, reguluje natomiast sposób w jaki można radzić sobie z ewentualnymi niekorzystnymi ich oddziaływaniami na naszą posesję.

W Kodeksie cywilnym czytamy:
Art. 148. Owoce opadłe z drzewa lub krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki. Przepisu tego nie stosuje się, gdy grunt sąsiedni jest przeznaczony na użytek publiczny.
Art. 149. Właściciel gruntu może wejść na grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających się z jego drzew gałęzi lub owoców. Właściciel sąsiedniego gruntu może jednak żądać naprawienia wynikłej stąd szkody.
Art. 150. Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.

Zainteresuje Pana art. 150. Powinien Pan wyznaczyć sąsiadowi termin (np. tydzień) na usunięcie gałęzi, które Panu przeszkadzają. Dopiero po braku reakcji (upływu terminu), może Pan zastosować się do zdania pierwszego art. 150.
23.08.2010 21:43