Czy można przywrócić pełnię praw rodzicielskich?

Orzeczeniem wyroku rozwodowego mam możliwość jedynie współdecydowania w istotnych sprawach w życiu dziecka oraz przyznane kontakty z nim. Od czasu uprawomocnienia się wyroku (niemal półtorej roku temu) jednak była żona nie przestrzega wyroku sądu ani jeśli chodzi o współdecydowanie (jej zdaniem polega to na tym, że ona podejmie decyzję a mnie o tym poinformuje jeżeli musi) i tak żona zmieniła już dwukrotnie miejsce zamieszkania z dzieckiem (teraz zmieni po raz kolejny) oraz przedszkole do którego dziecko uczęszczało. Mam problemy zawsze z dowiedzeniem się od niej gdzie dziecko mieszka - nie chcąc podać mi kolejnego jego adresu nakazuje mi przyprowadzić dziecko do parku i tym podobne. Kocham swoje dziecko i boleję nad tym, że ograniczono mi prawa. Chciałbym mieć również pełnię władz rodzicielskich. Czy mogę ubiegać się o nie sądownie? Jeśli tak to w jaki sposób?

Zaznaczę, że nie zamierzam pozbawiać byłej żony władzy ani jej ograniczać.

Bardzo proszę o pomoc

2 odpowiedzi prawników

3
Rafael, Aplikant Radcowski
Zagłosowali: joziamama, Wanda Książek, MK
Kwestia pozbawienia praw rodzicielskich i ich ewentualnego przywrócenia regulowana jest w art. 111 ust1-3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, i dotyczy sytuacji w których rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka.

Jeżeli zaś sąd uzna, iż sytuacja ulegnie poprawie to może orzec o przywróceniu władzy rodzicielskiej, jednak to Pan musi udowodnić, iż sytuacja się poprawiła i nie ma już powodów aby Pańska władza rodzicielska była w dalszym stopniu ograniczona.

Przykładowy wniosek, który należy wnieść do sądu zamieszczam poniżej.

Podstawa Prawna:
Art. 111 ust. 1-3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
07.09.2010 11:24
3
Rafael, Aplikant Radcowski
Zagłosowali: joziamama, Wanda Książek, MK
Zielona Góra, 14 lutego 2005 r.

Sąd Rejonowy
w Zielonej Górze
III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Wnioskodawca:
Jan Krótki, stolarz
ul. Długa 3/4
43-456 Zielona Góra

Uczestnicy postępowania:
1. Janina Krótka, bezrobotna
zam. ul. Długa 3/4
43-456 Zielona Góra

2. małoletni Karol Krótki
zam. ul. Długa 3/4
43-456 Zielona Góra


Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej


Wnoszę o przywrócenie władzy rodzicielskiej wnioskodawcy Janowi Krótkiemu nad małoletnim Karolem Krótkim urodzonym 12.12.99 r. w Zielonej Górze, synem wnioskodawcy i podanej powyżej uczestniczki postępowania Janiny Krótkiej. Władzy tej wnoszący wniosek został pozbawiony postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z dnia 12.12.03 r. (sprawa oznaczona sygnaturą akt III Nsm 234/03).


Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 12.12.03 r. (sprawa oznaczona sygnaturą akt III Nsm 234/03) Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pozbawił mnie władzy rodzicielskiej nad moim małoletnim synem Karolem Krótkim urodzonym 12.12.99 r. w Zielonej Górze (dowód – postanowienie znajdujące się w aktach zielonogórskiego Sądu Rejonowego – sprawa oznaczona sygnaturą akt III Nsm 234/03).

W okresie kiedy zostałem pozbawiony władzy rodzicielskiej nadużywałem alkoholu, przez długi czas przebywałem poza domem (pozostawałem z moją żoną Janiną Krótką w tym okresie w faktycznej separacji), nigdzie nie pracowałem, faktycznie nie interesowałem się rodziną. Spowodowało to pozbawienie mnie władzy rodzicielskiej postanowieniem sądu (sprawa oznaczona sygnaturą akt III Nsm 234/03).

Obecnie już od miesiąca czerwca 2004 r. zupełnie nie piję alkoholu. Podjąłem także zatrudnienie (dowód – zaświadczenie o zatrudnieniu z ZPS „Kaczorek” jako stolarz). Wszystko to spowodowało, iż żona moja w miesiącu wrześniu 2004 r. zezwoliła mi na powrót do naszego wspólnego domu.

Obecnie staram się być innym człowiekiem, lepszym ojcem, mężem – chcę ponownie ułożyć sobie życie.

Z tego powodu uważam swój wniosek za uzasadniony.


Załączniki:

1) zaświadczenie o zatrudnieniu
2) odpisy wniosku

Podpis...................................
07.09.2010 11:25