Witam,Zaszłam w ciąże z mężczyzną, który, według moich obaw, nie będzie chciał ze mną być (przygodny romans). Czy można w tej sytuacji wyegzekwować alimenty ?

2 odpowiedzi prawników

4
mkorona
Malgorzata Korona, prawnik in spe, EWSPA Warszawa
Zagłosowali: Marcin Grochowski, Wanda Książek, M. J., więcej
Witam.

Oczywiscie - w takiej sytuacji na ojcu dziecka ciazy obowiazek alimentacyjny.
Jednakze w pierwszej kolejnosci nalezy zadbac, aby dziecko zostalo uznane przez ojca. Mozna tego dokonac dwojako. Jezeli ojciec dziecka zgadza sie na jego uznanie - moze tego dokonac skladajac oswiadczenie przed kierownikiem urzedu stanu cywilnego, ze jest ojcem dziecka (art. 73 kodeksu rodzinnego i opiekunczego). Jezeli takiej woli ze strony ojca dziecka nie ma moze Pani wytapic do sadu z wnioskiem o sadowe ustalenie ojcostwa (art. 84 KRO). Zgodnie z par. 1 tegoz przepisu sadowego ustalenia ojcostwa moze zadac dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka(...).
Z pomoca przychodzi tu art. 85 KRO na podstawie ktorego domniemywa sie, ze ojcem dziecka jest ten, kto obcowal z matka dziecka nie dawniej niz w trzechsetnym, a nie pozniej niz w sto osiemdziesiatym pierwszym dniu przed urodzeniem dziecka.
Uznanie dziecka jest postawa do roszczen w stosunku do ojca dziecka o zrealizowanie ciazacego na nim na mocy art. 133 KRO obowiazku.

Pozdrawiam

M.Korona
04.09.2010 20:24 • Edycja 05.09.2010 19:35
4
mkorona
Malgorzata Korona, prawnik in spe, EWSPA Warszawa
Zagłosowali: Marcin Grochowski, M. J., Maciej Furtas, więcej
Witam ponownie.

Nalezy rowniez dodac, iz na podstawie art. 141 par 1 kro ojciec nie będący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące. Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może ona żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat. Roszczenia powyższe przysługują matce także w wypadku, gdy dziecko urodziło się nieżywe.
§ 2. Roszczenia matki przewidziane w paragrafie poprzedzającym przedawniają się z upływem lat trzech od dnia porodu.

Ponadto zgodnie z art. 142 KRO jeżeli ojcostwo mężczyzny nie będącego mężem matki zostało uwiarygodnione, matka może żądać, ażeby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Termin i sposób zapłaty tej sumy określa sąd.

Powyzsze przepisy daja Pani podstawe do roszczen o pokrycie kosztow zwiazanych z sama ciaza, porodem oraz utrzymaniem Pani w okresie porodu ect.

Pozdrawiam

M.Korona
05.09.2010 19:45

1 ukryta odpowiedź