Kiedy sprawdzałam nr. mojej księgi wieczystej okazało się że należy ona do mojej sąsiadki a moja została przekazana na makulaturę.

Odczytałam z niej że w roku 1966 zostało wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe i ujęte zostało 2,20ara. Następnie jest zapisane że rok pózniej zmienia się wymiar i kształt sąsiedniej działki o 2.20ara. Jak mogę lub czy mogę odzyskać te 2.20ara. Proszę o pomoc. Dziekuje

1 odpowiedź prawnika

3
Legista
Bogusław Nowakowski, radca prawny,
Zagłosowali: Marek B., Wanda Książek, MK
Witam
Proszę zebrać wszelkie możliwe dokumenty potwierdzające Pani prawo własności do tej działki w chwili obecnej( szczególnie z tzw. ewidencji gruntów- tam powinny być i stare dokumenty), świadków. Trzeba zwrócić się do wydziału ksiąg o przejrzenie dokumentów przy księdze i zawnioskować o ich odpisy dla siebie.
Do sprawdzenia byłoby wskazane postępowanie wywłaszczeniowe.
Na końcu konieczny będzie Powództwo o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym. Aczkolwiek stosownie do Uchwały SN z 10.5.2006 r., III CZP 31/06 powództwo o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym może wytoczyć tylko osoba uprawniona do złożenia wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej.
Przy wykazaniu, że księga powinna być na Panią i obejmować wskazana działkę sąd może uznać, że posiada Pani w tym interes prawny i faktyczny- jest pani osoba której prawo nie jest wpisane do księgi wieczystej.
Uzgodnienie treści księgi wieczystej to doprowadzenie jej do aktualnego stanu prawnego, a nie do stanu, który wprawdzie istniał w przeszłości, lecz w chwili żądania uzgodnienia nie odpowiada już rzeczywistości. (zob. wyrok SN z dnia 18 grudnia 1996r, I CKU 43/96). Tak więc kryterium niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym jest zawsze obecny stan prawny, a nie istniejący w przeszłości (zob. wyrok SN z dnia 24 listopada 1997 r., II CKU 110/97).
Z uwagi na to, że roszczenie o uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nie jest roszczeniem w znaczeniu materialno prawnym, nie podlega przedawnieniu.
Wpisem zabezpieczającym roszczenie o usunięcie niezgodności poprzez wyłączenie rękojmi w zakresie objętym treścią wpisu jest ostrzeżenie.
10.09.2010 15:44