Witam mam zajęcie komornicze czy moze cos komornik wziąśc z mieszkania jesli mieszkanie jest na mame?czy mozna dogadac sie z komornikiem zeby potracał z renty lub mu wpłacac raty?i czy jak dług juz jest 6 lat czy niejest przedawniony?

1 odpowiedź prawnika

4
Mizy
Michał Zygadło, Radca prawny
Zagłosowali: Tomasz Lenz, Stanisław Dek, Wanda Książek, więcej
Witam

Komornik może dokonać zajęcia rzeczy , które należą tylko do dłużnika i przedstawiają tzw. wartość handlową.
W art. 829 kodeksu postępowania cywilnego znajdują się przedmioty, które podlegają wyłączeniu spod egzekucji.
Art. 829. Nie podlegają egzekucji:

1) przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;

2) zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;

3) jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;

4) narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;

5) u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada nie podlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nie otrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;

6) przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową.

7) środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, o którym mowa w art. 36 ust. 4a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2081, z 2006 r. Nr 50, poz. 363 i Nr 208, poz. 1541 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 794).

8) produkty lecznicze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) niezbędne do funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976). http://prawo.legeo.pl/prawo/dziennik-ustaw-1964/43/296/

Dogadywać można sie bezpośrednio z wierzycielem, bo komornik działa na jego wniosek i postępuje według wniosku wierzyciela.

Co do przedawnienia długu to jest on stwierdzony tytułem wykonawczym i dlatego możliwe jest jego przymusowe egzekwowanie przez komornika. Jeśli jest to tytuł wydany przez sąd to przedawnienie wynosi lat 10.
13.09.2010 20:01