Potrzebuję napisać wniosek i zabezpieczenie alimentów na czas rozprawy. Pozew o rozwód złożyłam z orzeczeniem winy męża z częściowym ograniczeniem praw i alimentami 500zł.Szukałam w internecie ale tam sa wzory na pozew o alimenty z wnioskiem o zabezpieczenie na czas sprawy.

Spraw została odroczona do 29 listopada,a mąż nie chce dawać pieniędzy na dziecko. Jak mam napisać taki wniosek? i czy będę coś za niego płacić?Zostałam zwolniona z kosztów sądowych w całości.

1 odpowiedź prawnika

3
macfeer
Maciej Furtas, prawnik
Zagłosowali: MK, Wanda Książek, Malgorzata Korona
Witam.
Moze Pani napisac taki wniosek sama. Np:

Imie I nazwisko miejscowosc, data

Sad Okregowy w …………………..

Sygn. Akt …………………………W N I O S E K

O zabezpieczenie alimentów na rzecz małoletnich dzieci………………………..


- W związku z prowadzonym postępowaniem sadowym w sprawie z powództwa ……………….. przeciwko …………………………… o rozwód,
- W związku z faktem, ze pozwany ……………………….. nie wywiązuję się z obowiązku alimentacyjnego na rzecz małoletnich dzieci ……………………………… pozostających pod opieka powódki; co stanowi naruszenie obowiązków rodzicielskich wskazanych w art. 133 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:
WNOSZE O:
- zabezpieczenie na zasadzie art. 753 KPC alimentów na rzecz małoletnich dzieci, płatnych przez pozwanego do rak powódki do dnia ………….. każdego miesiąca, poczynając od …………………. W kwocie ……………… na każdego uprawnionego miesięcznie;
do czasu prawomocnego rozstrzygniecia w przedmiotowej sprawie.

Podpis.

Za zlozenie wniosku nie zaplaci Pani nic.

Pozdrawiam:
Maciej Furtas
16.09.2010 21:18 • Edycja 16.09.2010 21:23