Czy komornik sądowy może zając wynagrodzenie za prace interwencyjne?

1 odpowiedź prawnika

Zagłosowali: adina88, Wanda Książek
Art. 881. § 1. Do egzekucji z wynagrodzenia za pracę komornik przystępuje przez jego zajęcie.
§ 2. Komornik zawiadamia dłużnika, że do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób. Dotyczy to w szczególności periodycznego wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za prace zlecone oraz nagród i premii przysługujących dłużnikowi za okres jego zatrudnienia, jak również związanego ze stosunkiem pracy zysku lub udziału w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy.
§ 3. Komornik wzywa pracodawcę, aby w granicach określonych w paragrafie drugim nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz:
1) przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie,

882. § 1. kpc Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa ponadto pracodawca, aby w ciągu tygodnia:
3) w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.
gdyby wynagrodzenie nie dotyczyło pracy komornik zająby 100%, a tak zajmie tylko 60%.

jeżeli pracę uzyskał pan za pośrednictwem PUP, prosze tam dowiedzieć sie o możliwosci wyłaczenia prac interwencyjnych spod egzekucji.

według mojej wiedzy nie jest wyłaczone i komornik może je zająć.
20.09.2010 11:13