Spółka w organizacji nabyła nieruchomość, doszło do wpisu w KW spółki w organizacji, Zarząd uchybił terminowi rejestracji spółki, Sąd odmówił rejestracji spółki. 1. jakie są skutki braku wpisu w rejestrze dla spółki i sprzedającego, 2. Jak doprowadzić do uregulowania stanu praw

2 odpowiedzi prawników

1
Piotr Jurysta, Aplikant adwokacki
Zagłosowali: Wanda Książek
Rozwiązaniem tej sytuacji jest wniesienie powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Zgodnie z art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece w przypadku niezgodności między stanem ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo:

1) nie jest wpisane,
2) jest wpisane błędnie,
3) jest dotknięte wpisem nie istniejącego obciążenia lub ograniczenia,

może żądać usunięcia niezgodności (uzgodnienia treści księgi wieczystej).
Uzgodnienie treści księgi wieczystej to doprowadzenie jej do aktualnego stanu prawnego, a nie do stanu, który wprawdzie istniał w przeszłości, lecz w chwili żądania uzgodnienia nie odpowiada już rzeczywistości. (zob. wyrok SN z dnia 18 grudnia 1996r, I CKU 43/96). Tak więc kryterium niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym jest zawsze obecny stan prawny, a nie istniejący w przeszłości (zob. wyrok SN z dnia 24 listopada 1997 r., II CKU 110/97).

Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym może polegać na:

1) wpisaniu nowego prawa,
2) wykreśleniu prawa ujawnionego i wpisaniu innego prawa,
3) sprostowaniu treści wpisanego prawa
26.09.2010 12:01
0
krassnalka, brak opisu
Nikt jeszcze nie zagłosował.
A jak można by doprowadzić do tego, aby w KW widniała jako właściciel spółka już zarejestrowana?

Czy można jakoś przywrócić termin? czy może zaskarżyć zarząd o bezczynność i orzeczenie sądu będzie równoznaczne z rejestracją (jest taki pogląd w doktrynie ale sporny)?

Jakiś inny pomysł - najlepiej taki, by nie ruszać KW (nie składać nowych wniosków)?
29.09.2010 12:39