30.09.upłynął okres wypowiedzenia(z przycz.niedot.pracownika).Otrzymałam odprawę+odszkodowanie od pracodawcy za utraty pracy.Również 30września dowiedziałam się ze jestem w ciąży i mam L4.Czy mam je wysłać do pracodawcy?Czy będę musiała wrocic do pracy?Co z odszkodowaniem?

Umowa na czas nieokreślony.Duża firma.Likwidacja oddziału ale nie całego zakładu.Odprawa(2 m-czna pensja),odszkodowanie otrzymałam na mocy porozumienia zawartego między ZZ a Pracodawcą. W ostatnim dniu wypowiedzenia dowiedziałam się że jestem w 5 tygodniu ciąży.Lekarz wystawił miesięczne L4.Wypowiedzenie skrócone z 3 m-cy do 1 m-ca.Czy coś mi grozi wysyłając L4do pracodawcy?Czy będę musiała zwrócić wszystkie otrzymane świadczenia odszkodowawcze?Firma ma w mojej miejscowości swoje filie-jednak dokładnie takiej jak moja nie ma w całej Polsce.Do którego października muszę wysłać L4?Czy liczy się stempel pocztowy?(kadry oddalone o setki kilometrów).Czy pracodawca musi mnie przywrocic do pracy?Jeżeli mam otrzymywać pensje do końca macierzyńskiego to korzystniejsze dla mnie jest otrzymane odszkodowanie.Czy mogę odmówić przywrócenia?Czy muszę w ogóle informować o L4?Czy coś przez to utracę?Jakie jest dla mnie najlepsze wyjście?

2 odpowiedzi prawników

3
arturswiderski
Artur Świderski , Radca Prawny Wrocław www.swiderski.es https://twitter.com/Kancelaria2 https://twitter.com/RadcaArtur
Zagłosowali: Tomasz Świderski, Aneta Wojdałowicz, MK
właściwie pracodawca nie mógł Pani zwolnic. proszę złożyć pozew do sadu, ma Pani czas do 7 października, argumentując ze była Pani w ciąży w okresie wypowiedzenia.
wtedy sad Pania przywróci do pracy, będzie Pani mogla iść na urlop wychowawczy. trzeba będzie niestety oddać wtedy sprawę i odszkodowanie bo opadną przesłanki dla których Pani je dostała. pracodawca Pani do pracy nie przywróci jeśli Pani tego nie zażąda, w to nie wierzę, choć przepis by to rzeczywiście nakazywał.
05.10.2010 22:44
3
wanda50plus
Wanda Książek, www.prawnik-online.eu
Zagłosowali: Ryszard Borucki, Tomasz Lenz, kazimierz1234567890
Dzień dobry

Uzupełniam odpowiedż Pana Artura.

W okresie wypowiedzenia oraz już po zakończeniu stosunku pracy może Pani być na zwolnieniu lekarskim. Wynika to z treści art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa( - tekst jedn: Dz.U. z 2005 r., nr 31, poz. 267 ze zm. (dalej: ustawa zasiłkowa) http://prawo.legeo.pl/prawo/dziennik-ustaw-2005/31/267/?on=2010-05-09 :

Art. 7. Zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

1) nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego; (...).

Zwolnienie przesyła Pani do pracodawcy , który po jego uzupełnieniu o dokumentację związaną z odejściem z pracy przesyła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Może je Pani wysłać od razu do ZUS. W takim przypadku zostanie ono przesłane do pracodawcy w celu uzupełnienia.

Zwolnienie lekarskie powinno zostać przesłane w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania (art. 62 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Co ważne, niedopełnienie tego obowiązku w terminie powoduje obniżenie o 25% wysokości zasiłku przysługującego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, chyba że niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego (art. 62 ust. 3 ustawy zasiłkowej).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo kontroli ubezpieczonego będącego na zwolnieniu lekarskim. Zezwala mu na to art. 59 ust. 1 - 3 ustawy zasiłkowej:

Art. 59. 1. Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich podlega kontroli.

2. Kontrolę wykonują lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

3. W celu kontroli lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może:

1) przeprowadzić badanie lekarskie ubezpieczonego:

a) w wyznaczonym miejscu,

b) w miejscu jego pobytu;

2) skierować ubezpieczonego na badanie specjalistyczne przez lekarza konsultanta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

3) zażądać od wystawiającego zaświadczenie lekarskie udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego stanowiącej podstawę wydania zaświadczenia lekarskiego lub udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie;

4) zlecić wykonanie badań pomocniczych w wyznaczonym terminie.

Na podstawie art. 17 ustawy zasiłkowej może również kontrolować prawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego.

Pozdrawiam
W.K.
06.10.2010 08:35 • Edycja 06.10.2010 08:36