Czy zwolnienie lekarskie wystawione na urlopie wypoczynkowym po urlopie macierzyńskim jest płatne i czy zwolnienie przerywa ciągłość tegoż urlopu?

Jestem na urlopie wypoczynkowym , który wzięłam zaraz po urlopie macierzyńskim. Obecnie się rozchorowałam i nie wiem czy mogę wziąść zwolnienie lekarskie? Czy jest ono płatne 80% i czy wówczas takie zwolnienie przerywa mi urlop wypoczynkowy?Czy mogę go kontynuować automatycznie od razu po chorobie czy muszę wypisać nowy wniosek i czekać na zgodę pracodawcy?

1 odpowiedź prawnika

4
wanda50plus
Wanda Książek, www.prawnik-online.eu
Zagłosowali: Anna Rudek, Flawia, Łukasz T., więcej
Dzień dobry

Na początek zobaczmy przepis prawny oraz orzecznictwo uzupełniające Sądu Najwyższego.

Art. 163 par. 3 Kodeksu pracy (dalej: K.p.) stanowi: "Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego" http://prawo.legeo.pl/prawo/dziennik-ustaw-1998/21/94/#dzial:%C3%93SMY

Jest to urlop wypoczynkowy zaległy i cały bieżący ponieważ w świetle art. 153 par. 2 K.p. prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym .

Tak jest w przypadku nieprzerwania urlopu wypoczynkowego zwolnieniem lekarskim.

Powyższe potwierdza wyrok SN z dnia 20 sierpnia 2001 r. , I PKN 590/00 (OSNP 2003, nr 14, poz. 336 ): „Pracodawca nie jest związany wnioskiem pracownika zawierającym propozycję terminu udzielenia mu urlopu wypoczynkowego . Jest jednak związany takim wnioskiem pochodzącym od pracownicy , która urodziła lub ma urodzić dziecko i chciałaby skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim” .

Zwolnienie lekarskie przerywa urlop wypoczynkowy.

Za czas zwolnienia lekarskiego zgodnie z art. 92 par. 1 pkt 1 K.p. "(...) pracownik zachowuje prawo do 80 % wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu,".

Wtedy na podstawie art. 166 pkt 1 K.p. część urlopu nie wykorzystaną z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie póżniejszym.

W przypadku kolejnego urlopu, Pani wniosek nie jest już wiążący dla pracodawcy. Pracodawca może, ale nie musi udzielić Pani urlopu w terminie podanym we wniosku, ponieważ musi również zapewnić normalny tok pracy (art. 163 par. 1 K.p.). Wyjątek stanowi tylko urlop „na żądanie” w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym (art. 167(2) K.p.).

Z pozdrowieniem
W.K.
18.10.2010 12:43 • Edycja 30.10.2010 23:51