Gdzie można złozyć skarge na działanie policji.

Przesłuchiwanie nieletnich dzieci bez obecności rodziców,brak interwencji przy zgłoszeniu podsuwanie dokumentów do podpisu bez wcześniego przeczytania ich osobie starszej.

2 odpowiedzi prawników

2
Belphegor
Belphegor, brak opisu
Zagłosowali: Wanda Książek, Łukasz T.
Na nieprawidłowe działanie funkcjonariuszy policji skargę należy złożyć do komendanta jednostki policji, w której Ci funkcjonariusze służą. Podejmie on czynności wyjaśniające i ustosunkuje się do skargi. Przesłuchanie przeprowadzone z naruszeniem przepisów zostanie powtórzone, a pierwotne nie zostanie wzięte pod uwagę w ewentualnym postępowaniu.
20.10.2010 17:34
Zagłosowali: Wanda Książek
Witam.
Skargę można złożyć ustnie bądź pisemnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji. Mają one wyznaczone godziny, w których kierownicy lub wyznaczone osoby przyjmują interesantów (proszę zajrzeć na stronę odpowiedniej komendy).
Skargi składane są w trybie administracyjnym i regulowane są przepisami Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.
Skargi można również składać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Należy pamiętać, że na niektóre czynności procesowe (takie jak np. zatrzymanie, odmowę udostępnienia akt) przysługuje uprawnionym podmiotom zażalenie.
20.10.2010 17:39