Jestem matką karmiącą, jak długo mam prawo korzystać z przysługujących mi przerw w pracy związanych z karmieniem dziecka.

Wychodzę godzinę wcześniej z pracy ze względu na karmienie dziecka piersią, jak długo mam prawo korzystać z tego przywileju

2 odpowiedzi prawników

5
arturswiderski
Artur Świderski , Radca Prawny Wrocław www.swiderski.es https://twitter.com/Kancelaria2 https://twitter.com/RadcaArtur
Zagłosowali: Zbigniew Forycki, Tomasz Świderski, Aneta Wojdałowicz, więcej
Art. 187. § 1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie.

§ 2. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.


przepis nie precyzuje jak długo trwa takie uprawnienie i sadzę ze nie może tego regulować. to wynika z kwestii medycznych. jeśli zatem karmienie piersią trwa to i prawo do przerwy trwa. w sytuacjach skrajnych pracodawca mógłby zażądać zaświadczenia lekarskiego, żeby pracownik wykazał prawo do przerw.
24.10.2010 18:58
2
wanda50plus
Wanda Książek, www.prawnik-online.eu
Zagłosowali: Tomasz Lenz, asiula16m
Dzień dobry

W art. 187 par. 1 Kodeksu pracy ustawodawca nie podaje żadnych informacji dotyczących wieku dziecka, które jest karmione naturalnie. Literatura prawnicza wskazuje: " (...) prawo do korzystania z przerw w celu karmienia dziecka piersią przysługuje dopóty, dopóki istnieje taka konieczność" - żródło: A.M. Świątkowski, "Kodeks pracy", Tom I , Komentarz do art. 1- 189(1) , Warszawa 2004, s. 1119. A.M. Świątkowski podkreśla , że pracownica, która , "(...) domaga się udzielenia zwolnienia od pracy w celu nakarmienia dziecka piersią , jest (...) obowiązana przedstawić stosowne zaświadczenie lekarza" (tamże, s. 1119).

W mojej ocenie zaświadczenie od lekarza pediatry stanowi dokument na podstawie którego przerwa na karmienie naturalne dziecka jest udzielona przez pracodawcę.

Z pozdrowieniem
W.K.
25.10.2010 08:40 • Edycja 25.10.2010 08:43