Unieważnienie aktu notarialnego, który został sporządzony w momencie gdy jedna ze stron była chora psychicznie

Dążę do unieważnienia aktu notarialnego na drodze sądowej, jakie kroki powinienem podjąć? Jaki pozew i gdzie skierować? jakie dokumenty dołączyć, z góry dziękuje za odpowiedź.

1 odpowiedź prawnika

6
arturswiderski
Artur Świderski , Radca Prawny Wrocław www.swiderski.es https://twitter.com/Kancelaria2 https://twitter.com/RadcaArtur
Zagłosowali: Zbigniew Forycki, Tomasz Świderski, Aneta Wojdałowicz, więcej
co najwyżej stwierdzić nieważność, a nie unieważnić, i nie akt, a czynność objęta tym aktem. akt notarialna to forma czynności prawnych.
Konieczny pozew do sadu przeciwko stronom tego aktu. w zależności od wartości sprawy ,sad rejonowy lub okręgowy - granica jest kwota 50 tys zl. dołączyć wszystkie dokumenty jakie świadczą o chorobie, lekarskie zwłaszcza, i żądać opinii biegłego. jak tez wskazać swiadkow.
poniżej ciekawy wyrok.


Wyrok Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 1979 r. (sygnatura: III CRN 56/79)"Ustalenie nieważności umowy z tej przyczyny, że jedna ze stron złożyła oświadczenie woli w stanie wyłączającym świadome powzięcie decyzji (art. 82 k.c.), jest dopuszczalne także po śmierci tej strony, jeżeli materiał zebrany w sprawie wystarcza do udowodnienia, że stan taki istniał w chwili składania oświadczenia woli. Należący do kręgu spadkobierców ustawowych po osobie, która złożyła w takich okolicznościach oświadczenie woli, może żądać ustalenia nieważności umowy dopiero po jej śmierci jako jej spadkobierca".

pozdrawiam
27.10.2010 00:39