Mandat za przekroczenie prędkości.

Wjakim czasie Straz Miejska powinna nałozyć mandat za przekroczenie predkości

1 odpowiedź prawnika

1
bula
Paweł Wółkiewicz, student administracji
Zagłosowali: Wanda Książek
Witam.

Zależnie od sytuacji w jakiej zostało stwierdzone wykroczenie możemy wyróżnić dwie główne sytuacje:

1) schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po
popełnieniu wykroczenia - Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 14 dni od daty ujawnienia czynu

2) stwierdzono popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy albo
za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego, a nie zachodzi wątpliwość
co do osoby sprawcy czynu - Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 30 dni

W zasadzie Straż Miejska nakłada mandaty za przekroczenie prędkości przy pomocy fotoradarów, zatem adekwatnym będzie punkt 2, czyli termin wynosi 30 dni od daty ujawnienia czynu.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Art. 97 § 1
01.11.2010 21:58