Dzis przyszli policjanci aby doprowadzic mojego brata do zk malbork jak go ustrzec aby tam nie trafil

Na zakazie i wyroku w zawieszeniu popelnil te same pszestepstwo jazda motorowerem pod wplywem alkoholu zlamal zakaz apelacja nie pomogla jest zlozona 2 a sprawa dopiero 4 listopada

1 odpowiedź prawnika

3
Łukasz T., Prawnik
Zagłosowali: uzytkownik7126, M. J., Wanda Książek
Witam serdecznie!
Niestety brat nie skorzystał z szansy jaka została dana mu przez sąd. W tym przypadku zapewne zostało zarządzone wykonanie kary warunkowo zawieszonej. Druga sprawa będzie toczyła się oddzielnie.
W tym przypadku można starać się o odroczenie wykonania kary jeśli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki lub jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów (art. 151. § 1. Kodeksu karnego wykonawczego - dalej KKW).
Chyba, że brat cierpi na chorobę psychiczną lub inną ciężką chorobę - wtedy Sąd ma obowiązek odroczyć wykonanie kary aż do ustania przeszkody (art.150 § 1. KKW).
Odroczenie takie może zostać udzielone na czas 6 miesięcy, lecz można je składać wielokrotnie, jednakże łączny okres nie może przekroczyć roku. Jeśli kara wynosiła mniej niż 2 lata i gdy okres odroczenia będzie wynosił łącznie co najmniej rok - sąd może ponownie zawiesić karę.

Jeśli przed złożeniem wniosku brat zostanie doprowadzony do zakładu karnego - wniosek ten automatycznie "przekształci" się w prośbę o udzielenie przerwy w wykonaniu kary. Reguluje to art. 153. § 1. KKW

W trakcie odbywania kary można oczywiście ubiegać się o przedterminowe warunkowe zwolnienie.
Proszę również pamiętać, że jeśli brat nie stawi się do odbycia kary Sąd poleci doprowadzenie go przez odpowiednie organy i obciąży kosztami (art. 79. § 2. KKW)
02.11.2010 19:24 • Edycja 02.11.2010 19:31