Witam, jak sprawdzić czy dana osoba była karana i czy było to przestępstwo umyślne?

Osoba ta ma licencję maszynisty uzyskaną w 2009r., prawdopodobnie przed zmianą ustawy o transporcie kolejowym z dn. 25 czerwca 2009r a wtedy nie było wymagane od niego zaświadczenie o niekaralności. Osoba ta był karana przed 1998 rokiem, prawdopodobnie w 1995r. Jak mogę sprawdzić karalność? Bo czy może pełnić funkcję maszynisty jeśli był karany a ustawa tego zabrania? Czy prawo dział wstecz?

2 odpowiedzi prawników

3
M. J., doradca
Zagłosowali: Marek B., Kamila Dudek, Wanda Książek
Witam,

Informację o tym, czy ktoś był karany w przeszłości, można uzyskać z Krajowego Rejestru Karnego (w tym tzw. zaświadczenie o niekaralności), tj.:
- w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego,
- w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju.

W polskim prawie funkcjonuje "instytucja" zatarcia skazania, którą regulują art. 76 oraz 106 - 108 kodeksu karnego. Zatarcie skazania jest pewnego rodzaju fikcją prawną, polegającą na tym, że z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe. (art.106 kk). Skazanie zatarte nie może więc rodzić żadnych konsekwencji prawnych, nikt też nie może ograniczać praw osoby, której skazanie uległo zatarciu. Skutkiem powyższego jest to, że osoba, której skazanie uległo zatarciu, może twierdzić, iż jest osobą niekaraną.

W przedstawionym przypadku osoba, która wykonuje zawód maszynisty, skoro była karana w 1995 r., w chwili obecnej uważana jest za niekaraną, bo kara uległa zatarciu.

Pozdrawiam,
M.J.
06.11.2010 17:49
1
Eldora Do, brak opisu
Zagłosowali: Mariusz Michalik
W serwisie Peneriada.PL można sprawdzić czy dana osoba była karana.


12.09.2011 11:25