Koniec umowy o prace a zwolnienie

31.11 skończyla mi się umowa o prace na czas określony koleżanka poradziła mi żebym w przeciągu 15 dni udała sie do lekarza na zwolnienie i zus bedzie mi placil wynagrodzenie na szas zwolnienia

2 odpowiedzi prawników

1
Łukasz T., Prawnik
Zagłosowali: Wanda Książek
Witam.
Kwestię wynagrodzenia chorobowego reguluje art. 92 Kodeksu pracy a zasiłku chorobowego art. 4. 1. Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa (Dz.U.2010.77.512).

Nie wiem co mam rozumieć przez zwrot "koleżanka poradziła mi abym w przeciągu...". Jeśli jest pani chora a choroba powoduje niezdolność do pracy to jak najbardziej przysługują pani te świadczenia. Jeśli zaś "zdobycie" zwolnienia lekarskiego ma na celu "wykorzystania" pracodawcy i ZUSu do płacenia nienależnego świadczenia to jest to jak najbardziej karygodne.

Z każdą chorobą, lub jej potencjalnym "wykryciem", trzeba udać się do lekarza, który podejmie odpowiednie kroki.
14.11.2010 23:01 • Edycja 14.11.2010 23:14
0
wanda50plus
Wanda Książek, www.prawnik-online.eu
Nikt jeszcze nie zagłosował.
Dobry wieczór

Uzupełniając odpowiedż Pana Łukasza dodam, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo wezwania na badanie lekarskie osobę, której wypłaca zasiłek chorobowy.

Zezwala na to przepis art. 59 ust. 3 ustawy zasiłkowej, czyli Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r., nr 77, poz. 512) http://prawo.legeo.pl/prawo/dziennik-ustaw-2010/77/512/ :

Art. 59. 1. Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich podlega kontroli.

2. Kontrolę wykonują lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

3. W celu kontroli lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może:

1) przeprowadzić badanie lekarskie ubezpieczonego:

a) w wyznaczonym miejscu,

b) w miejscu jego pobytu;

2) skierować ubezpieczonego na badanie specjalistyczne przez lekarza konsultanta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

3) zażądać od wystawiającego zaświadczenie lekarskie udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego stanowiącej podstawę wydania zaświadczenia lekarskiego lub udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie;

4) zlecić wykonanie badań pomocniczych w wyznaczonym terminie.

Co istotne, na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest uprawniony do kontrolowania ubezpieczonych odnośnie prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich , zgodnie z ich celem.

Pozdrawiam
W.K.
14.11.2010 23:21 • Edycja 14.11.2010 23:22