Czy była żona odpowiada za długi byłego męża?czy komornik ma prawo zająć współwłasność(mieszkanie)na poczet długów byłego męża?

Jesteśmy po rozwodzie 15 lat były mąż zostawił mnie z dwójką małych wtedy dzieci odszedł do innej kobiety z którą miał już 1 roczne dziecko.Ja jestem z dziecmi w mieszkaniu które zakupiliśmy podczas trwania małżenstwa pod hipotekę podziału majątku nie mamy on wciąż jest tu zameldowany lecz tak jak wspomniałam nie mieszka od lat 15_u.Kilka dni temu otrzymałam pismo z Sądu powiadamiające mnie iż komornik zajął mieszkanie dokonując wpisu do hipoteki za długi byłego męża.podkreślić pragnę że od kilku lat nie płaci alimentów na dzieci i nie kontaktuje sie z nami od lat.Bardzo proszę o pomoc co mam zrobić?to mieszkanie to wszystko co mam z dziećmi żyjemy bardzo skromnie

1 odpowiedź prawnika

1
PZ
Piotr Zawodny, Prawnik
Zagłosowali: Karol Dworzecki
Teraz komornik mógł zająć nie całą nieruchomość (mieszkanie), ale tylko ułamkowy udział (1/2) w prawie własności mieszkania, należący do byłego męża. Tak więc Pani udział w nieruchomości (1/2) nie został zajęty. Być może jednak komornik o tym nie wie. Być może jest w przeświadczeniu, że cała nieruchomość należy do Was obojga. Tak może być z tego powodu, że księdze wieczystej możecie Państwo wciąż figurować jako właściciele (na zasadzie wspólności małżeńskiej), ponieważ mimo rozwodu nikt nie doprowadził stanu ujawnionego w księdze do stanu rzeczywistego. Dlatego wskazane byłoby jak najszybciej złożyć w sądzie w wydziale ksiąg wieczystych wniosek o dokonanie wpisu, że współwłasność ujawniona w księdze nie jest już współwłasnością łączną, ale współwłasnością w częściach ułamkowych po 1/2 części. Do takiego wniosku trzeba dołączyć odpis wyroku rozwodowego ze stwierdzeniem prawomocności.

Jednocześnie warto byłoby napisać także pismo do komornika, załączając do niego odpis (lub kopię) wyroku rozwodowego, i powiadomić w nim go, że nieruchomość stanowi Waszą współwłasność w częściach ułamkowych, a podział majątku wspólnego nie został jeszcze dokonany. Być może komornik wiedząc, że może prowadzić egzekucję tylko z udziału w tym mieszkaniu, a nie z całego mieszkania, rozważy najpierw, czy jest celowe przeprowadzanie takiej egzekucji, skoro jest niewykluczone, że nie będzie na to chętnych nabywców.

Tyle chyba właściwie może Pani zrobić. Komornik może nadal prowadzić egzekucję, ale już tylko z udziału należącego do Pani byłego męża. W konsekwencji może dojść do sytuacji, że w wyniku licytacji współwłaścicielami tego mieszkania będzie Pani (w 1/2) i nabywca udziału byłego męża (w 1/2). Jeśli do tego dojdzie, potrzebne będzie w dalszej kolejności zniesienie współwłasności tego lokalu, co następuje przez wniesienie odpowiedniego wniosku do sądu. Wtedy taki lokal może zostać przyznany Pani z obowiązkiem spłaty na rzecz nabywcy udziału albo może też zostać przyznany owemu nabywcy, z obowiązkiem spłaty na rzecz Pani. To, czy przyznany zostanie Pani czy jemu, zależy od tego, jak może Pani zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe (np. jeżeli ich zaspokojenie może nastąpić tylko w tym mieszkaniu, będzie to przemawiać za przyznaniem Pani własności całego lokalu). Ważne będzie tu też to, czy jest Pani w stanie spłacić drugiego współwłaściciela. Spłata może być przez sąd rozłożona na raty.

Należy się tu jeszcze jedna uwaga: zniesienie współwłasności nie musi następować w drodze sądowej, jeżeli obie strony potrafią dojść do porozumienia i załatwić to u notariusza.

Aby taka sytuacja się w przyszłości nie powtórzyła, może warto dokonać podziału majątku wspólnego pomiędzy Panią a byłym mężem.
05.01.2011 21:35