Jaka kara za składanie fałszywych oświadczeń?

Chciałbym uzyskać odpowiedź, jakie grożą konsekwencje za oświadczenie nieprawdy. Czy oświadczenia nie poparte żadnym dokumentem bądź zaświadczeniem moga być przez kogoś w inny sposób sprawdzone, czy ochrona danych osobowych to uniemożliwi ? Czy instytucje Państwowe mogą same to sprawdzić czy dane oświadczenie jest prawdziwe czy muszą zarządać potwierdzenia tego oświadczenia?

2 odpowiedzi prawników

2
Łukasz T., Prawnik
Zagłosowali: Andrzej Kanigowski, Wanda Książek
Witam.
Proszę dokładnie sprawdzić bo większość oświadczeń o niekaralności zawiera informację o odpowiedzialności karnej - jeśli na oświadczeniu tego nie ma to pewnie w innych dokumentach kwalifikacyjnych. Jeśli nie to nie powinien pan ponosić odpowiedzialności - lecz nie zalecałbym kłamać.

Wyłudzenie - czy chodzi o wyłudzenie poświadczenia nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu? (przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów art. 272 K.K.)
Czy może chodzi o oszustwo (art. 286 K.K. - nie stosuje się słowa "wyłudzenie" w tym przypadku) - tak, jest to przestępstwo przeciwko mieniu. W obydwu przypadkach przestępstwa te mieszczą się w zakresie przez pana podanym (gospodarcze, przeciwko mieniu i dokumentom).

Tak - ministerstwo infr. może sprawdzić takie oświadczenie i odrzucić pańską kandydaturę - (Art. 6. Ustawy o KRK). Poza tym proszę pamiętać, że nie warto "kłamać" co do swojej karalności, która nie uległa zatarciu bo jest to nie tylko, w niektórych przypadkach prawnie zabronione ale i niemoralne.

Pozdrawiam.
22.11.2010 14:41 • Edycja 22.11.2010 14:47
1
Łukasz T., Prawnik
Zagłosowali: Andrzej Kanigowski
Witam serdecznie...
W zależności co ma pan na myśli przez "fałszywe oświadczenie". Może chodzi o fałszywe zeznania? Czy o fałszywe dokumenty? Musi pan podać konkretną sprawę a wtedy łatwiej będzie to ocenić.

Art. 233. § 1. Kodeksu karnego mówi, iż ten kto, składa zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy (np. postępowanie administracyjne), zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Warunkiem tej odpowiedzialności jest uprzednie poinformowanie pana o obowiązku mówienia prawdy na podstawie ww. przepisu (§ 2.).

Zaś fałszowanie dokumentów, w celu użycia za autentyczny zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 5 (art. 270. § 1. K.K.).

Większość instytucji państwowych ma możliwość (są upoważnione przez odpowiednie ustawy - np. Policja, urzędy) sprawdzenia czy osoba poświadczyła nieprawdę czy też nie. "Skłamanie" i wykrycie nieprawdy przez organ poskutkuje na pewno nieprzyjemnymi konsekwencjami dla osoby, która się tego dopuściła.

Pozdrawiam.
22.11.2010 13:50 • Edycja 22.11.2010 13:52