Czy adwokat z wyboru potrzebny na każdym etapie obrony?

Witam,

Interesuje mnie następująca kwestia:
Mój brat miał obrońcę z wyboru. Został mu odwieszony wyrok i ma iść "siedzieć". Chcę się dowiedzieć czy został skazany prawnie jeżeli jego adwokat się nie wstawił- przebywał w tym czasie w szpitalu.
Czy on może się odwoływać?(podkreślę że został już zatrzymany).
Wiem również ze Konstytucja piszę następująco:
Art. 42 pkt.2. Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.
może "ktoś" mi powie czy to wszystko odbyło się prawnie?
Dziękuję

1 odpowiedź prawnika

Zagłosowali: Marek B.
Witam serdecznie.
Pański brat nie został skazany. To odbyło się już wcześniej i orzeczono wobec niego karę pozbawienia wolności warunkowo zawieszoną na okres próby. Z pewnych powodów (popełnienia kolejnego przestępstwa, rażącego naruszenia prawa) wyrok ten został odwieszony.

Pański brat nie skorzystał z szansy jaka została dana mu przez sąd w wyroku i teraz zarządzono jej wykonanie (a nie - ponownie skazano). Zarządzenie wykonania kary odbywa się na podstawie art. 75. § 1. i dalsze Kodeksu karnego.

Zgodnie z art. 178 § 2. Kodeksu karnego wykonawczego, przed wydaniem postanowienia w przedmiocie zarządzenia wykonania zawieszonej kary sąd powinien wysłuchać skazanego lub jego obrońcę. "Powinność wysłuchania skazanego przed zarządzeniem wykonania kary warunkowo zawieszonej nie oznacza niedopuszczalności wydania takiego orzeczenia, gdy skazany nie stawia się na wezwania, nie zawiadamia o zmianie miejsca pobytu, a wręcz prowadzi włóczęgowski tryb życia; wysłuchano zresztą obrońcę skazanego." (Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 marca 2002 r. II AKz[1] 69/2002). "Odstąpienie od wysłuchania skazanego powinno ograniczać się do sytuacji, gdy skazany swym zachowaniem daje podstawy do przyjęcia, że nie zamierza brać udziału w tym posiedzeniu." (post. SN z 4 IV 1997 r.)

Jeśli pański brat został wysłuchany to poprawnie zarządzono wykonanie kary. Na to postanowienie przysługuje zażalenie na podstawie art. 425 § 1-3 k.p.k. Poza tym proszę zauważyć, iż brat sam spełnił przesłanki określone w art. 75 k.k., więc i sam przyczynił się do jej odwieszenia. Jeśli zażalenie nie poskutkuje można postarać się o odroczenie kary.

Proszę również pamiętać, iż Konstytucja mówi o prawie do obrony a nie obowiązku obecności obrońcy na rozprawach/posiedzeniach (te kwestie dokładniej reguluje k.p.k. i inne przepisy).

Pozdrawiam.
29.11.2010 14:48 • Edycja 29.11.2010 15:04