Jak obliczane jest potrącenie komornicze z emerytury?

ZUS potrąca żonie z emerytury( nie alimenty) 25% z brutta, 1600zł czy to jest prawidłowo. Spotkałem inne wyliczenie np: Dłużnik banku jest emerytem i otrzymuje 1000 zł renty na rękę. Zgodnie z Ustawą komornik od 1000 zł netto odlicza połowę najniższej krajowej emerytury czyli 305,67zł. Pozostaje 694,37 zł i dopiero z tej kwoty komornik zajmie 25% tj. 173,60zł.
Dłużnikowi pobierającemu najniższą emeryturę tj. 611,34 zł netto, komornik tak naliczy wysokość zajęcia : (611,34 – 305,67) x 0,25 = 76,25 zł.
W ZUS mówią, że tak wylicza im system, komornik natomiast mówi, że jego to nie obchodzi, on tylko zgłasza do ZUS. o zajęciu, ale gdyby on potrącał to według powyższego przykładu.

2 odpowiedzi prawników

0
eleonoratubis
Eleonora Tubis, adwokat z Krakowa. Po dłuższej nieobecności ...
Nikt jeszcze nie zagłosował.
Wiem, że w internecie można spotkać takie wyliczenia oparte na założenie, że 25% maksymalnych potrąceń dotyczy kwoty świadczenia netto pomniejszonej o kwotę wolną od potrąceń, tyle że to nie znajduje uzasadnienia w przepisach ustawy o emeryturach i rentach. W tej ustawie tam gdzie ustawodawcy chodzi o świadczenie w kwocie netto, to wyraźnie wskazuje, że jest to kwota świadczenia po odliczeniu wymaganych składek. I tak przy wskazaniu jakie należności mogą być potrącane mowa jest o świadczeniach w kwocie netto (art. 139 ustawy), lecz w art. 140 tej ustawy, który mówi o maksymalnych kwotach potrącenia mowa jest tylko o świadczeniu a nie świadczeniu pomniejszonym o zaliczki na podatek i składki), co wskazuje na to, że te maksymalne wysokości potrąceń dotyczą kwoty brutto świadczenia. A przy tym to potrącenie ma się odbywać tak, aby pozostała kwota wolna od potrąceń. Moim zdaniem nie podstaw do twierdzenia, że najpierw jest odliczana kwota wolna od potrąceń, a potem od tego co zostało dokonywane jest potrącenie. Potrąca się od kwoty brutto świadczenia całego, ale w taki sposób, aby została kwota wolna od potrąceń i nie zostały przekroczone te maksymalne progi dopuszczalnych potrąceń.
15.02.2011 14:40
0
jerzy2011, brak opisu
Nikt jeszcze nie zagłosował.
Witam,
"Art. 140.
1. Potrącenia, o których mowa w art. 139, mogą być dokonywane, z
zastrzeżeniem art. 141, w następujących granicach"

Przecież już w pierwszym zdaniu tegoż art. jest
odwołanie do art. 139 i 141. Dlatego nie rozumiem dlaczego potrącenie
liczone jest od brutto.

Pozdrawiam
12.06.2011 13:55