Czy nalezy sie zachowek

Brat mojej mamy,przepisal w testamencie dom i dzialke swojej siostrzenicy,a mojej kuzynce,pole zapisal swojemu bratu jako darowizne kilka lat wstecz,byl kawalerem nie pozostawil po sobie rowniez dzieci,zyje jedna siostra,brat ktory zostal obdarowany i ja jako corka po zmarlej siostrze . czy naleza sie nam jakies pieniazki,dodamze wujek posiadany majatek odziedziczyl po rodzicach i nikogo nie splacal w zaden sposob

1 odpowiedź prawnika

4
Legista
Bogusław Nowakowski, radca prawny,
Zagłosowali: Aga, M. S-P, uzytkownik7833, więcej
wujek kawaler, bezdzietny
dla brata darowizna
testament dla siostrzenicy(siostra żyje)
2 siostra nie żyje( miała dzieci)

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek.
W braku zstępnych(dzieci) spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.
W braku zstępnych(dzieci) i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.
Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy( siostry, bracia) w częściach równych.
Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

W opisanej sytuacji dziedziczą: osoby wskazane w testamencie.
Ustawowo dziedziczyliby: brat wujka, żyjąca siostra wujka oraz dzieci nieżyjącej siostry.
Jeżeli nie została Pani powołana do spadku w jakikolwiek sposób ma Pani prawo do tzw. Zachowku wobec osób które stały się spadkobiercami testamentowymi oraz prawdo do wyrównania zachowku wobec osób, które dostały od wujka darowiznę nie dawniej niż 10 lat przed jego śmiercią. Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów i poleceń przedawniają się z upływem lat trzech od ogłoszenia testamentu.
Pani zachowek wynosiłby połowę tego co by pani dostała jako spadkobierca ustawowy; rodzeństwo wujka ( troje) dostałoby po 1/3 spadku; pani jako córka zmarłej siostry weszłaby w miejsce mamy( jeżeli jest pani jedna to do 1/3, gdy ma Pani jeszcze rodzeństwo to trzeba cześć mamy podzielić po równo).
Kwotowo zależne jest to od wartości majątku spadkowego.

Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek).
Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

Od brata wujka ma Pani prawo zażądać uzupełnienia zachowku. Obliczenie tak samo jak powyżej. Z tym, że darowizna dokonana nie dawniej niż 10 lat przed śmiercią wujka zalicza się do masy spadkowej od jakiej oblicza się wartość uzupełniania zachowku.  Roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanej od spadkodawcy darowizny przedawnia się z upływem lat trzech od otwarcia spadku.

Art. 1002. Roszczenie z tytułu zachowku przechodzi na spadkobiercę osoby uprawnionej do zachowku tylko wtedy, gdy spadkobierca ten należy do osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy. Ponieważ mama także miałaby prawo do zachowku przechodzi ono na Panią i Pani rodzeństwo.

Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób nie będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku.
10.12.2010 11:14