Jak długo można się domagać zachowku po rodzicach?

Sprawa dotyczy zachowku. Mianowicie moja babcia mając troje dzieci w testamencie zostawiła wszystko jednemu z nich. ze sprawa nic się przez długie lata nie działo. nikt nie wiedział również o testamencie( oprócz osoby zainteresowanej) nie dawno osoba ujęta w testamencie zmarła. Po jej śmierci jej dzieci założyły sprawę o nabycie spadku po niej oraz o otwarcie testamentu. czy pozostała dwójka dzieci babci ma prawo domagać się od nich zachowku? zaznaczam że testament został otworzony dopiero teraz.

1 odpowiedź prawnika

1
Legista
Bogusław Nowakowski, radca prawny,
Zagłosowali: uzytkownik8412
Pozostałe rodzeństwo(dzieci babci) ma prawo do zachowku. Może się go domagać w ciągu 3 lat od ogłoszenia testamentu.
Spadkobranie po babci jest na podstawie testamentu( jedno dziecko) a jej pozostałe dzieci są spadkobiercami ustawowymi, które nie zostały powołane do spadku lub w innej formie.
W chwili obecnej: Zstępnym(dzieciom), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek). Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku przedawniają się z upływem lat trzech od ogłoszenia testamentu- konieczne więc będzie wykazanie braku wiedzy o testamencie od chwili jego sporządzenia do chwili ogłoszenia.

Trzeba przeprowadzić spadkobranie po babci( jeżeli nie jest to zrobione). Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku pozostałym wskazuje spadkobierców i ich udziały w spadku.
W powstałej sytuacji roszczenie o zachowek należy skierować do spadkobierców osoby( wnuki babcie ewentualnie małżonek tego zmarłego spadkobiercy), która była wskazana w testamencie( na jej rzecz zostanie orzeczone spadkobranie po babci). Ponieważ otwarcie testamentu nastąpiło po jej śmierci, jej zobowiązania z tytułu zachowku wobec rodzeństwa staja się długami spadkowymi, które nie uległy przedawnieniu( nie upłynęły trzy lata od ogłoszenia testamentu). Należy pamiętać o 3 letnim terminie.
27.12.2010 13:04