Jakie musi być rozwiązanie umowy o pracę aby przejść na świadczenie przedemerytalne? Czy może to być "za porozumieniem stron" czy też "z racji redukcji etatów" czy inne?

Moja mama ma 54 lata i 35 lat pracy w lutym 2011 (ZUS tak wyliczył; moja mama sama również wyliczyła taki sam staż pracy). W takiej sytuacji może przejść na świadczenie przedemerytalne (w tej sprawie konsultowałam się z pracownikami ZUS-u, potwierdzili, że wiek i staż pracy dają jej takie uprawnienia). Obecnie moja mama pracuje w sklepie, ma umowę na czas nieokreślony. Chciałaby przejść na świadczenie przedemerytalne. Jakie musi być rozwiązanie umowy o pracę aby mogła przejść na to świadczenie? Czy może to być "za porozumieniem stron" czy też "z racji redukcji etatów" czy inne? W oparciu o jaki paragraf musi nastąpić rozwiązanie umowy o pracę?

1 odpowiedź prawnika

2
Gabriela
Gabriela Pagacz, prawnik, absolwentka UJ
Zagłosowali: Anna Piekarska, Wanda Książek
witam, o świadczenia przedemerytalne mogą ubiegać się osoby, które nie ze swej winy straciły pracę. Wobec tego, przyczyna zwolnienia musi leżeć po stronie pracodawcy. Redukcja etatów, zwolnienia grupowe są okolicznościami nie leżącymi po stronie pracownika, zatem jak najbardziej, jeśli rozwiązanie umowy o pracę nastąpi z takiego powodu, mama będzie mogła ubiegać się o świadczenie. Rozwiązanie o umowy może także nastąpić za porozumieniem stron. Aby nabyć prawo do świadczenia, ważne jest tylko, poza spełnieniem innych przesłanek, by rozwiązanie nie nastąpiło z przyczyn dotyczących pracownika. Mama spełnia przesłankę osiągnięcia 35 lat pracy. Gdy zostanie zwolniona z przyczyn dot. zakładu pracy i zarejestruje się jako bezrobotna w UP i będzie pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez co najmniej 6 m-cy, będzie mogła wystąpić o przyznanie świadczenia przedemerytalnego.
01.01.2011 13:11