Jak długo mój brat będzie miał prawo zachowku po rodzicach?

Dostalam mieszkanie jako darowizne od rodzicow( sporzadzona darowizna jako moja wlasnosc odrebna), brat dopomina sie zachowku, czy mu przysluguje zachowek i w jakiej ilosci od wartosci mego mieszkania. Mnelo juz 10 lat od kiedy jestem wlascicielka tego lokalu i czy nadal po uplywie 3 lat ,brat ma prawo do zachowku?

2 odpowiedzi prawników

1
mihu
Michał - Twój Prawnik, michal.twojprawnik@gmail.com
Zagłosowali: Michał Zygadło
Witam!
Sytuację w jakiej się Pani znalazła najpełniej opisuje art. 994 par.1 kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, iż przy obliczaniu wysokości zachowku nie dolicza się do spadku (...)darowizn dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku. Z kolei momentem otwarcia spadku na podstawie art.924 kodeksu cywilnego jest chwila śmierci spadkodawcy.
Wspomniany termin 10-letni liczymy więc wstecz od chwili śmierci spadkodawcy.

Podsumowując, dla wysokości ewentualnego zachowku do którego, brat byłby uprawniony dokonana darowizna nie ma znaczenia w ten sposób, że wartość darowizny nie zwiększy wartości zachowku.
Innymi słowy brat nadal jest uprawniony (jeśli spełnione są pewne przesłanki)do zachowku, jednakże na jego wartość złożą się pozostałe składniki majątku rodziców.

W razie jakichkolwiek pytań dodatkowych proszę o wiadomość pryw.

Pozdrawiam
20.01.2011 00:14
0
elizarumowska
Eliza Rumowska, prawnik
Nikt jeszcze nie zagłosował.
Szanowna Pani,
jezeli rodzice pozostawiliby testament wówczas Pani brat miałby prawo do dochodzenia roszczenia z tytułu zachowku od spadkobiercy testamentowaego. Natomiast jeżeli nie było testamentu - wówczas zgodnie z kodeksem cywilnym i przepisach dotyczacych działu spadku darowizne należy zaliczyć na poczet schedy spadkowej /ale to nie jest zachowek!/. Przepis brzmi nastepująco:

"Art. 1042. § 1. Zaliczenie na schedę spadkową przeprowadza się w ten sposób, że wartość darowizn podlegających zaliczeniu dolicza się do spadku lub do części spadku, która ulega podziałowi między spadkobierców obowiązanych wzajemnie do zaliczenia, po czym oblicza się schedę spadkową każdego z tych spadkobierców, a następnie każdemu z nich zalicza się na poczet jego schedy wartość darowizny podlegającej zaliczeniu.
§ 2. (615)Wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili działu spadku.
§ 3. Przy zaliczaniu na schedę spadkową nie uwzględnia się pożytków przedmiotu darowizny."
Roszczenie to nie ulega przedwanieniu bo jest po prostu zasada ustalenia wielkości spadku podlegającego podziałowi miedzy spadkobierców ustawowych.

pozdrawiam
20.01.2011 00:11