Jaki czas ma deweloper na usunięcie usterek?

Odebrałam budynek od deweleopera nie wpisałam w protokole odbioru, że ma poprawić tynki, ale ustnie ustaliliśmy że to zrobi. Obecni byli przy tym oprócz dewelopera jego pracownik, mój mąż, moja mama i kolega - inspektor budowlany. Czy na tej podstawie w razie czego mogę się upierać że zawarliśmy umowę ustną - świadkowie są. poza tym dewelopera obowiązuje rękojmia 3 lata! Jeżeli deweloper będzie się migał, czy mogę wystosować do niego pismo, że jeżeli w ciągu np 15 dni nie usunie usterek zakupuję materiał potrzebny do przeróbek, biorę fvat, mój mąż usuwa usterki, a ja wysyłam deweloperowi rachunek za materiały i doliczam sobie robociznę i żądam od niego zwrotu za to wszystko?

2 odpowiedzi prawników

2
kleopatra2412
Agata Sterecka, Prawnik
Zagłosowali: Artur Świderski , Kamila Dudek
Zanim wystąpi Pani na drogę sądową, proponuję wysłać kilka wezwań w odstępach czasowych, o podobnej przykładowej treści jak poniżej. Proszę na kopii każdego kolejnego wezwania uzyskać potwierdzenie przyjęcia pisma przez kierownika budowy. W razie ewentualnej sprawy sądowej, ma Pani dowód, że informowała Pani dewelopera o zaistniałych wadach lokalu.

Gniewno, ..................r.

dane adresowe właściciela nieruchomości
...........................
...........................Do: adres dewelopera
...............................
WEZWANIE NR 1
DO USUNIĘCIA WADY LOKALU MIESZKALNEGOWzywam do usunięcia wady lokalu mieszkalnego przy ul. ........................ w ................
Na narożniku od strony okna balkonowego, z prawej strony widoczny jest zaciek na całej długości ściany, w wyniku czego na ścianie pojawiły się bąble i odpryski farby.
Bardzo proszę o usunięcie w/w usterki w terminie do 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, ponieważ uniemożliwia mi to wprowadzenie do mieszkania z powodu konieczności przesunięcia montażu mebli kuchennych.
W razie nie usunięcia wad lokalu mieszkalnego we wskazanym wyżej terminie, zmuszona będę podjąć dalsze kroki prawne.


Z wyrazami szacunku,
_____________________
29.01.2011 12:29 • Edycja 29.01.2011 12:31
1
elizarumowska
Eliza Rumowska, prawnik
Zagłosowali: Kamila Dudek
witam,

nie przyjęta przez Panią strategia nie jest zgodna z przepisami kodeksu cywilnego w szczególności regulującymi odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Obowiązuje zasada pisemnej reklamacji i odpowiednio zgłaszanych roszczeń.
Dlatego też proponuję złożyć niezwłocznie pisemną reklamację z żadaniem usunięcia wad - można określić termin. Po nieskutecznym upływie terminu i braku jakiegokolwiek odzewu ze strony dewelopera - roszczenie trzeba realizować przed sądem.

pozdrawiam
26.01.2011 15:38