Mieszkam w mieszkaniu komunalnym, nie wykupionym. Czy mogę kupić inne mieszkanie nie tracąc prawa do mieszkania komunalnego

Mieszkam w mieszkaniu komunalnym, nie wykupionym. Czy mogę kupić inne mieszkanie nie tracąc prawa do mieszkania komunalnego, jeśli nie to czy mogę kupić mieszkanie na ojca i jak mogę się zabezpieczyć, aby kupione mieszkanie nie wchodziło w skład spadku po śmierci ojca.

2 odpowiedzi prawników

1
jacekalbert
J Dolinski, Doradca Prawny - spec Nieruchomości
Zagłosowali: czarka
Mieszkanie komunalne przysługuje jak nie posiadasz własnego lokalu.

Teraz gminy troszkę się wzięły za kontrole i sprawdzają kto ma mieszkanie i odbierają komunalne. (spotkało to moją znajomą)Kup na ojca ale ustanów hipotekę na siebie - i prawo użytkowania dożywotnio lub nawet dziedziczne prawo użytkowania.

nikt tego mieszkania nie ruszy.

Lub kup na swoja firmę.
01.02.2011 21:29
Nikt jeszcze nie zagłosował.
Danuta Radwańska Vollus-Prawnik .Witam .
Ustawa o ochronie praw lokatorów przewiduje jeden przypadek, kiedy wypowiedzenie umowy najmu lokalu z powodu uzyskania tytułu prawnego do innego lokalu jest możliwe. Zgodnie z art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów „właściciel lokalu, w którym czynsz jest niższy niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu, może wypowiedzieć stosunek najmu z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, o ile lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego " . To zrozumiałe że lokale komunalne są przeznaczone dla osób których nie stać na kupno  własnego lokum o czym stanowi już kwalifikacja punktowa. Kupując  mieszkanie na ojca , należy się liczyć z tym że wejdzie ono w skład masy spadkowej  po ojcu. Wszelkie obejście prawa w tej materii , rodziłoby tzw. umowy pozorne, w świetle prawa nieważne . Gdyby z kolei tata , zapisał takie mieszkanie na Pana , musiałby resztę wydziedziczyć , bo tylko wtedy nie musiałby Pan płacić zachowku  wydziedziczonym  . Ale tak jak już powiedziałam , byłyby to umowy pozorne  , łatwe do obalenia . ( mowa o  przeniesieniu  własności nieruchomości  w   testamencie) . ( Kupno -  Sprzedaż  pod pozorem  darowizny ) .
28.04.2012 02:16