Brak możliwości zajęcia zasiłku przez komornika?

Dowiedziałem się, że mógłbym nie płacić alimentów, praktycznie bez żadnych konsekwencji, ponieważ komornik nie może mi zająć zasiłku stałego MOPS, a mieszkanie i jego wyposażenie, w którym mieszkam, należy do syna. Proszę o podanie podstawy prawnej, jeśli jest tak rzeczywiście. Od razu dodam, że nie zamierzam zaprzestać płacenia alimentów, ale użyć argumentu, że mimo trudnej sytuacji finansowej nie zaprzestałem ich płacić, choć mógłbym to zrobić.

1 odpowiedź prawnika

0
bebodom, brak opisu
Nikt jeszcze nie zagłosował.
Już znalazłem odpowiedź, jest to znowelizowany w listopadzie 2010 r. kpc (wszedł w życie 20.02.2011 r.), art. 831 [Wyłączenia spod egzekucji], § 1, p. 6:
Nie podlegają egzekucji:
6) świadczenia z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738);

Jest też art. 833 [Egzekucja z wynagrodzeń, rent i emerytur] § 6:
Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych oraz świadczenia z pomocy społecznej.
26.05.2011 00:07 • Edycja 26.05.2011 01:22