Jak powinno wyglądać oświadczenie odstąpienia od umowy w przypadku zakupu towaru przez Allegro, gdy posiadam jedynie paragon fiskalny? Co trzeba w tym oświadczeniu zamieścić? Czy towar i oświadczenie muszą dotrzeć w ciągu tych 10 dni, czy jedynie muszą być do tego czasu wysłane?

Zakupiłem 2 przedmioty na Allegro u tego samego sprzedawcy w jednym czasie, jednak chciałbym skorzystać z prawa zwrotu towaru w ciągu 10 dni od daty dostarczenia. Z tego co wiem, konieczne jest napisanie oświadczenia od odstąpienia od umowy, tymczasem ja mam tylko zwykły paragon fiskalny. Chcę wiedzieć, jak takie oświadczenie napisać, co w nim zawrzeć, a także, czy ten 10-dniowy termin tyczy się samego odesłania towaru wraz z oświadczeniem, czy musi też w tym terminie dotrzeć do adresata.
Pozdrawiam

1 odpowiedź prawnika

1
Łukasz T., Prawnik
Zagłosowali: Wanda Książek
Witam serdecznie.
Oczywiście na wstępie wyjaśnię, iż możliwość skorzystania z prawa zwrotu w ciągu 10 dni przysługuje tylko i wyłącznie konsumentowi, który zakupił towar od przedsiębiorcy w formie "KUP TERAZ". Jeśli towar został zakupiony w formie licytacji to niestety taka możliwość jest wyłączona art. 16 ust. 1 pkt. 10 ustawy (podanej poniżej).

Do całej sprawy ma zastosowanie ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-2-marca-2000-r-o-ochronie... ).

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. [u]Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem[/u] (art. 7). Przy odstąpieniu od umowy uważa się ja za niezawartą , a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (np. lekkie zniszczenie opakowania).

Forma i treść pisma nie musi spełniać żadnych szczególnych wymagań, jednakże można posłużyć się regulacją Kodeksu postępowania cywilnego (art. 126 §1 kpc):
Każde pismo procesowe powinno zawierać:
1) oznaczenie sądu (sprzedawcy w pana przypadku - przyp. ja), do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
2) oznaczenie rodzaju pisma;
3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
5) wymienienie załączników.

Proszę powołać się na przepisy ustawy konsumenckiej - wysłać pismo i niezwłocznie, przed jego dotarciem do sprzedawcy skontaktować się z nim telefonicznie.
Pozdrawiam.
05.02.2011 21:21