Czy komornik może zablokować konto gdy już pobiera połowe pensji ?

Od prawie roku spłacam komornika pobiera mi z pensji około 1500zł napisałem komornikowi oświadczenie że na konto wpływa część wypłaty około 1300zł i tak zablokował mi konto. I w pracy zmieniłem konto na konto rodziców i już komornik próbuje zająć te pieniądze które wpywają na konto rodziców... i w tej chwili jestem pozbawiany środków do życia...

1 odpowiedź prawnika

1
M. S-P, brak opisu
Zagłosowali: mrbkkk
Witam Pana,

Niestety komornik może wszcząć egzekucję z wielu źródeł (z wynagrodzenia za pracę, z rachunku bankowego, z ruchomości, nieruchomości itp.). Wynagrodzenie za pracę jest oczywiście w pewnej części chronione natomiast jeżeli komornik prowadzi egzekucję z rachunku bankowego to zajmuje całą kwotę znajdującą się na tym rachunku do czasu zaspokojenia wszystkich wierzytelności.

Jedynym sposobem jest napisanie wniosku do komornika o zwrot części kwoty wynagrodzenia za pracę, gdyż była ona wyłączona spod egzekucji. Będzie Pan musiał oczywiście przestawić dokumenty potwierdzające źródło pochodzenia tych środków. W razie nieuwzględnienia pańskiej prośby może Pan wnieść skargę na czynności komornika do właściwego sądu rejonowego.

Jedynym wyjściem z tej sytuacji będzie dogadanie się z pracodawcą o wypłatę pozostałej części wynagrodzenia w gotówce (ewentualnie przekazem pocztowym) gdyż środki na rachunku bankowym komornik będzie zajmował w całości do czasu spłacenia wszystkich długów.

Pozdrawiam
20.04.2011 10:13 • Edycja 21.04.2011 08:42