Czy przestępstwo niealimentacji jest zasadne, gdy były mąż nie płaci regularnie, i wpłaty są niższe niż kwoty zasądzonych świadczeń alimentacyjnych?

Tytuł sądowy; komornik wydał zaświadczenie o beszkutecznej egzekucji świadczeń alimentacyjnych - zaległości na dzień 7.02.2010 to ok. 44 tys PLN. Ostatnia wpłata (za listopad) miała miejsce w pierwszych dniach grudnia 2010 i nie była to pełna kwota zasądzonych alimentów. Wcześniej już był wyrok skazujący za uporczywe uczylanie się od alimentacji (2001
). Ojciec dzieci płaci nieregularnie, tylko na wezwanie, nigdy z własnej woli. Wyrok jest złożony u komornika. Dzisiaj byłam na posterunku policji i złożyłam zawiadomie nie o przestępstwie niealimentacji, ale z pytań zadawanych przez prowadzącego boję się, że Ojcu Moich Dzieci chcą przyznać medal. Czy tylko termin niepłacenia przez trzy miesiące jest uwzględniany przez prokuraturę, czy również płacenie miesięczne (ale nieregularne, a czasami w następnym miesiącu) i w niepełnej kwocie jest uważane za uporczywe uchylanie sie od obowiązku alimentacji?? Dziękuję za odpowiedź.

1 odpowiedź prawnika

2
agnieszkaandrzejewska
Agnieszka Andrzejewska, radca prawny-Łódź/Pabianice www.kancelaria-andrzejewska.pl
Zagłosowali: aniawp, Ewa1
Witam,
w tej kwestii decydować będzie już właściwy organ, ponieważ każda sprawa jest inna.

Natomiast zgodnie z art. 209§1 Kodeksu karnego - Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez nie łożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ja na niemożność zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ze wskazanej powyżej, ustawowej definicji przestępstwa niealimentacji wynika, iż charakteryzują je następujące cztery cechy:
- uporczywe;
- uchylanie się przez dłuższy czas;
- od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby;
- czego skutkiem jest narażenie tej osoby na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Pojęcie uporczywe oznacza celowe, nieustępliwe zachowanie, które jest przejawem świadomej i złej woli osoby uchylającej się od alimentów.

Osoba, która nie spełnia wskazanego obowiązku ze względu na brak środków, w który popadła nie z własnej winy, nie wypełnia przesłanki złej woli i umyślności zaniechania.

Uchylanie się przez dłuższy czas. Kodeks nie wyjaśnia pojęcia dłuższego czasu pozostawiając je ocenie sądu. Orzecznictwo jednak nie jest jednolite w swej praktyce. Najczęściej przyjmuje się za wyznacznik dłuższego czasu okres ponad trzech miesięcy.
Jednak za uchylanie przyjmuje się nie tylko niepłacenie ale również płacenie nieregularnie lub wpłacanie, co prawda regularne, ale sum mniejszych niż zasądzone. Wszystkie te zdarzenia muszą występować wielokrotnie w przeciągu tego okresu. Wtedy mamy spełnioną przesłanką "dłuższego czasu", w której nie mieści się zdarzenie incydentalne, a tym bardziej jednorazowe.
15.02.2011 12:23