Podział działki Rolnej na działki budowlane.

Witam!
Mam do Pana takie pytanie a mianowicie chodzi o to ze chce podzielić działkę rolną na działki budowlane . Chodzi mi o taki podział zeby później te działki sprzedać. Mam obecnie 1,5h ale jeszcze na tej części stoi mój dom ,wiec będzie mnie na podział . Chciałbym sie dowiedzieć jakie papiery itp sa potrzebne do takiego przekształcenie(podzielenia) i jakie to mogą być koszty np .przy podzieleniu na 4 działki?
Pozdrawiam!

2 odpowiedzi prawników

2
eleonoratubis
Eleonora Tubis, adwokat z Krakowa. Po dłuższej nieobecności ...
Zagłosowali: Aga, seba_552
Przede wszystkim trzeba sprawdzić czy można zmienić przeznaczenie tej działki z rolnej na budowlaną, a więc sprawdzić czy jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i jakie jest jej przeznaczenie, a jeśli nie ma planu to trzeba by się zastanowić nad jej odrolnieniem w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, co się wiąże z uzyskaniem odpowiedniej decyzji oraz opłatami. Generalnie im wyższa klasa tej ziemi, tym trudniej będzie ją odrolnić. jak się ustali, że da się zmienić przeznaczenie działki, to należy rozważyć czy i ile da się wydzielić działek z dostępem do drogi publicznej, mediów oraz o kształcie i wielkości umożliwiającej budowę na nich. Do tego będzie Panu konieczna pomoc geodety, który przygotuje plan podziału, następnie trzeba uzyskać decyzję właściwego miejscowo starosty o zatwierdzeniu podziału działki.
17.02.2011 22:02
2
Gwidon G., Administratywista
Zagłosowali: Aga, seba_552
Witam.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku braku planów zagospodarowania przestrzennego należy wystąpić o ustalenie warunków zabudowy i dopiero będzie można wystąpić o odrolnienie gruntu w trybie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Ale jest też paradoks w prawie. Mianowicie można zostać rolnikiem w mieście.Otóż osoby, których nieruchomość przekroczy powierzchnię jednego hektara, traktuje się jako rolników posiadających gospodarstwo rolne. Nie ma przy tym znaczenia, czy grunty leżą w obrębie miasta, czy poza nim.
Prawo budowlane oraz ustawa o planowaniu pozwala rolnikom na budowę zagrody. Definicję zagrody zawiera rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nią należy przez to rozumieć przede wszystkim budynki mieszkalne, gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych i leśnych. To oznacza, że wniosek może złożyć osoba, która ma taką działkę, choć w rzeczywistości rolnikiem nie jest, ale przepisy ją tak traktują.
Dlatego w wielu urzędach miejskich można uzyskać decyzję ustalającą warunki zabudowy dla zagrody bez spełnienia warunku dobrego sąsiedztwa, ale tylko gdy powierzchnia gospodarstwa towarzyszącego tej zabudowie jest większa od średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie.
Zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych istnieje możliwość ustalenia warunków zabudowy, bez zgody na odrolnienie niewielkich działek. Jeżeli grunt ma klasę od I do III, to można bez zgody odrolnić pół hektara, jeśli klasę IV – jeden hektar (musi to być zwarty obszar, a więc w jednym kawałku).

Mam nadzieję że pomogłem.
18.02.2011 11:13