Cz takie umowy są ważne?

Czy pracodawca może żądać podpisania przez nowo przyjmowanego pracownika umowy przedwstępnej ,umowy o zakazie

konkurencji albo umowy o prace w jednym egzemplarzu i nie wypełnionej przez niego tzn.bez dat,podpisu

pracodawcy itp. W skrócie tylko podpis pracownika na "czystych wzorach umów" i w związku z tym pytanie .Czy są

te umowy ważne a jeśli nie to co zrobić jeśli posiada je tylko pracodawca a pracownik nie ma ich kopii?

1 odpowiedź prawnika

1
Adam Sowik, Doktorant WPIA UMK Katedra Prawa Cywilnego
Zagłosowali: 0jessy
W prawie pracy pracownik może być zatrudniony na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony, na zastępstwo lub na czas wykonywania danej pracy ponadto figurują umowy cywilno- prawne takie jak umowa zlecenie, umowa o dzieło. W umowie powinna być data zawarcia. Jeśli w umowie jest podany termin rozpoczęcia pracy, to stosunek pracy uznaje się za nawiązany od tego dnia, a jeśli go nie ma to przyjmuje się, że datą nawiązania tego stosunku jest data zawarcia umowy. Umowa musi być zawarta na piśmie jeśli nie będzie stanowi to wykroczenie zagrożone grzywną od 1tys zł do 30 tys zł. Ponadto umowa bez podpisów jest umową nie ważną. Umowa o zakazie konkurencji są uregulowane w kodeksie pracy i często pracodawcy podpisują takie umowy z pracownikami jako odrębna umowa jak też w chwili ustania stosunku pracy. Według mojej opinii pracodawca narusza szereg przepisów prawa pracy i radziłbym to zgłosić np. do Państwowej Inspekcji Pracy.
03.03.2011 22:15