Czy jest możliwość oszacowania nieruchomości przez biegłego sądowego bez obecności wnioskodawcy w domu uczestniczki postępowania (podział majątku dorobkowego)?, albo inny rodzaj wyceny nieruchomości .

Wnioskodawca wymeldowany jest od 4-lat , działka na której stoi dom i garaż notarialnie należy do uczestniczki z odrębnego majątku . Wnioskodawca sam się wyprowadził 6-lat temu , w domu mieszka syn z rodziną i nie chcielibyśmy aby wnioskodawca chodził po działce i domu , ponieważ czujemy się zagrożeni . Wyprowadzając się , podczas naszej nieobecności pozabierał droższe wyposażenie (o czym sąd wie z akt sprawy ).Sąd jest w posiadaniu:akt notarjalny działki,kosztorys budowy,dziennik budowy. Uczestniczka ma dodatkowo projekt budynku , oraz operat szacunkowy budynku dla banku.

2 odpowiedzi prawników

Zagłosowali: Eleonora Tubis, Michał Zygadło, Marek B.
No cóż. Wnioskodawca ma prawo byc przy szacowaniu nieruchomości. Jest to część postępowania sądowego, a przecież na rozprawach wnioskodawca ma prawo być. Nie sądzę, by Państwo coś groziło w obecności biegłego.
01.03.2011 10:51
0
karoles, brak opisu
Nikt jeszcze nie zagłosował.
Witam w takich wypadku nie można ograniczyć stronie przeciwnej 9wnioskodawcy) prawa uczestnictwa dokonywaniu przez biegłego czynności związanych z wyceną nieruchomości, zwłaszcza że często w grę w chodzi także szcowanie nakładów. Przy samych czynnościacj związanychszcowaniu wartości nieruchomości (biegły dokona m in stosowanej dokumentacji graficznej niezbędnej do wydania opinii) nie jest potrzebny aktywny udział stron, w przeciwieństwie do szacowania wartości nakładów (które wcześniej poninny być wskazane we wniosku o dopuszczenie opinii biegłego z zakresu szacowania nieruchomości). Jeśli wnioskodawca coś bezprawnie pozabierał to stosowan inicjatywa dowodowa (pismo procesowe) i rozliczenie składników majątku zabranych czy zużytych przez wnioskodawcę. Pozdrawiam
02.03.2011 00:16