Wypowiedzenie z pełnego etatu na dwa po 1/2

Jakie będą konsekwencje w przyszłości ?
Dziś - piątek ( 25.03 ) pod koniec dnia pracy otrzymałam ultimatum .
w poniedziałek mam się określić.

W obecnym DPS-sfera budżetowa- pracuję od 1986 r w księgowości ,a od 1990 r. w kasie, wykonując równocześnie wiele zastępstw w księgowości za koleżanki będące po wiele miesięcy na L-4.
Dziś , w ramach cięć budżetowych "DOCENIONO" moje zaangażowanie .

ponieważ nie mam karty bankowej w internecie, CZY mogę opłacić poradę w trybie pilnym SMS ?
Poprzedniego e-mail , musiałam niestety ponowić , ponieważ nie mogłam opłacić z telefonu

porady potrzebuje PILNIE !

1 odpowiedź prawnika

3
Gwidon G., brak opisu
Zagłosowali: Aga, Wanda Książek, jonajozwin
Witam.
Pracodawca, wypowiadając Pani umowę o pracę z pełnego etatu na dwa po 1/2 wypowiada określone warunki pracy i płacy zawarte w umowie o pracę z Panią. Oznacza to, że dla każdego odrębnego etatu będzie Pani musiała podpisywać dwie listy obecności, no i powinna Pani posiadać zsynchronizowany czas pracy z dwoma różnymi etatami. Dwa różne etaty to dwa różne zakresy czynności.
Co do zasady pracując od 1990 roku w kasie, Pani nie powinna pracować w księgowości nawet w formie zastępstwa, ponieważ jest to inny charakter pracy. Pracodawca może przenieść Panią na inne stanowisko pracy na okres nieprzekraczający do 3 miesięcy. Przenosząc pracownika do księgowości, Pani wypada z funkcji kasjera i na odwrót.
Pracodawca proponując Pani rozwiązanie w tej formie po 1/2 etatu pozbywa się kłopotu ze stosowaniem zastępstwa.
Z drugiej strony patrząc, Pracodawca ma dużą swobodę w przedmiocie wypowiedzenia umowy dla każdego z dwóch tzw. etatów. W celu oszczędności może Pani wypowiedzieć umowę o pracę na 1/2 etatu jako księgowa i będzie Pani pracowała jako kasjer na 1/2 etatu.
Pracodawca nie bedzie musiał Pani płacić za pracę na całym etacie jako kasjera i za "gotowosc" do pracy w księgowości w formie zastępstwa.
Z pragmatyki prawa pracy nie ma przeszkód aby Pracodawca mógł stosować 1 umowę o pracę z rozbiciem na dwa różne etaty w okreslonej ilości wymiaru etatu, tj. np. 2 razy po 1/2 etatu i z określeniem zajmowanych stanowisk, i w tym przypadku Pani podpisuje 1 listę obecności.
Jednakże w tym proponowanym przypadku dwa różne umowy o pracę po 1/2 etatu będą skutkowały odrębnym wypowiedzeniem umowy o pracę zamiast jednej całej.
Generalnie proponowane rozwiązanie przez Pracodawcę jest dla Pani niekorzystne, ponieważ w każdej chwili może zmienić się sytuacja prawna pracownika. Z drugiej strony nieprzyjęcie warunków proponowanych przez Pracodawcę będzie skutkowało wypowiedzeniem umowy o pracę na cały etat.
Rozwiązanie problemu należy do Pani.
Ja proponuję, aby Pani porozmawiała z Pracodawcą, że rozbicie 1 całego etatu na na dwa etaty po 1/2 będzie skutkowało wieloma obowiązkami dla pracodawcy związanymi z zatrudnieniem, tj. dwa różne listy obecności, dwa różne ewidencje czasu pracy, czy też konieczności wykonania dwóch badań profilaktycznych odrębnie dla każdego stanowiska. Inaczej mówiąc. Dwa odrębne etaty to także uprawnienia do korzystania z podwójnych przywilejów. Dotyczy to np. urlopu wypoczynkowego, wychowawczego, czy prawa do zasiłku za czas niezdolności z powodu choroby.
W podstawowym systemie przy 8-godzinnej pracy pracownik korzysta z kodeksowej gwarancji 11-godzinnego nieprzerwanego dobowego odpoczynku (art. 132 § 1 k.p.). Tu jednak ten przepis zostanie naruszony, ale gwarantowanym czasem wolnym pracownik może co do zasady dysponować dowolnie – zatem może poświęcić go na pracę u innego pracodawcy, albo nawet u tego samego pracodawcy, na dodatkowym etacie.
Nie ma większego problemu, gdy z pracownikiem zawarto dwie umowy o pracę w taki sposób, że łączny wymiar czasu pracy z tych umów nie przekracza jednego etatu (choć i wtedy istnieje możliwość zakwestionowania takiej praktyki przez inspektora pracy ze względu próbę obejścia przepisów dotyczących pracy ponadwymiarowej lepiej wynagradzanej na podstawie art. 151 § 5 Kp).
W orzecznictwie NSA co do zasady przyjmuje się,, że jeden pracownik powinien mieć z jednym pracodawcą tylko jeden stosunek pracy.
W mojej ocenie Pani jest w słabszej pozycji w stosunku do Pracodawcy i jedyna szansa to przyjąć warunki zaproponowane przez Pracodawcę.
Pozdrawiam
31.03.2011 02:35