Zajęcie konta przez komornika

Witam
Mam taka sprawę komornik zajął mi konto.Pobiera już swoją część u mojego pracodawcy .Wiem że mogę na niego złożyć skargę (podpierając się art. 829 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego) lub złożyć wniosek o odblokowanie konta (razem z wyciągiem z banku za trzy ostatnie miesiące).Czy prawdą jest natomiast że aby na przyszłość, uniknąć zajmowania całej sumy na rachunku bankowym, można ustalić z pracodawcą, by okresowo wypłacał wynagrodzenie do ręki czyli gotówką a nie przelewem ?

1 odpowiedź prawnika

1
M. S-P, brak opisu
Zagłosowali: Eleonora Tubis
Witam,Niestety komornik może wszcząć egzekucję z wielu źródeł (z wynagrodzenia
za pracę, z rachunku bankowego, z ruchomości, nieruchomości itp.).


Wynagrodzenie za pracę jest oczywiście w pewnej części chronione

natomiast jeżeli komornik prowadzi egzekucję z rachunku bankowego to
zajmuje całą kwotę znajdującą się na tym rachunku do czasu zaspokojenia
wszystkich wierzytelności.

Jedynym sposobem jest napisanie wniosku do komornika o zwrot części
kwoty wynagrodzenia za pracę, gdyż była ona wyłączona spod egzekucji.
Będzie trzeba oczywiście przestawić dokumenty potwierdzające źródło
pochodzenia tych środków. W razie nieuwzględnienia pańskiej prośby może
Pan wnieść skargę na czynności komornika do właściwego sądu rejonowego.W tej sytuacji najlepszym wyjściem na przyszłość będzie
dogadanie się z pracodawcą o
wypłatę pozostałej części wynagrodzenia w gotówce (ewentualnie przekazem
pocztowym) gdyż środki na rachunku bankowym komornik będzie zajmował w
całości do czasu spłacenia wszystkich długów.Pozdrawiam

31.05.2011 15:02