Czy siostra musi dopłacać za dom opieki społecznej brata jeśli jego środki sa niewystarczające?

Chodzi głównie o to że jestem starszą osobą i nie mogę zająć się swoim bratem. On nie ma wystarczających środków na dom opieki społecznej.Ja też mam niewiele pieniędzy 800zł emerytury. Czy możliwe jest że będę musiała dopłacać bratu za dom opieki społecznej? On przepisał na mnie swoje mieszkanie czy to mnie do czegoś zobowiązuje ?

1 odpowiedź prawnika

1
arkadiuszdudkiewicz
Arkadiusz Dudkiewicz, Doradca podatkowy, doradca prawny, agent celny, ...
Zagłosowali: Wanda Książek
Szanowna Pani,

odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie wyjaśniam co następuje.

Pani sytuacja prawna zależy od tego czy Pani Brat "przepisał" Pani mieszkanie bez jakichkolwiek obciążeń czy np. zawarliście Państwo umowę dożywocia. W tym pierwszym przypadku nie jest Pani zobowiązana do jakichkolwiek świadczeń na rzecz Pani Brata z tego tylko tytułu, że dostała Pani mieszkanie.

W tym drugim przypadku Pani zobowiązania względem Pani Brata byłyby określone w umowie dożywocia i jeżeli nic innego nie wynikałoby z jej treści, to niestety w skład Pani obowiązków wchodziłoby zapewnienie Pani Bratu środków utrzymania, w tym "dachu nad głową", a zatem także - jeżeli byłaby Wasza wspólna zgoda co do umieszczenia Pani Brata w DPS - to wtedy Panią obciążałyby koszty tego umieszczenia i pobytu.

Jeżeli umowy dożywocia nie ma, to wtedy zastosowanie znajdzie art. 128 KRIO statuujący obowiązek alimentacyjny, a więc obowiązek dostarczania środków utrzymania osobie, która sama nie jest w stanie się utrzymać.

W przypadku pokrewieństwa w linii bocznej (brat - siostra), a więc jak w analizowanym stanie faktycznym, obowiązek alimentacyjny aktualizuje się wtedy, gdy krewni w linii prostej Pani Brata nie żyją lub nie mogą spełnić obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego.

Obowiązek alimentacyjny nie jest w tym przypadku bezwzględny. Art. 129 par. 2 KRIO wskazuje bowiem, że:

"krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach
odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym".

Z poważaniem,
--
Arkadiusz Dudkiewicz
Doradca prawny


08.06.2011 12:20