Czy należy mi się umowa na czas nieokreslony?

Witam.Jestem nauczyciele w przedszkolu.Pierwsza umowe podpisalam od1.09.2008 do 31.08.2009 jako stazysta,druga juz jako nauczyciel kontraktowy od 1.09.2009 do 31.08.2010 a trzecia od 1.09.2010 do 31.08.2011.Prosze o pomoc jaka powinna byc moja kolejna umowa.Czy moge się domagac umowy na czas nieokreslony?Dodam ze podjelam prace w nowo powstalej grupie, na nowo utworzonym etacie,ktory funkcjonuje nadal. Moja pani dyrektor zasłania się ustawą antykryzysową ale czytałam że ustawa ta niedotyczy placowek samorządowych a takowym jest przedszkole w ktorym pracuje.Czytalam rowniez ze wedlug karty nauczyciela nauczyciel kontraktowy powinien miec umowe na czas nieokreslony.Jak to wszystko wyglada realnie?Bo jedni mowia ze moge miec kolejna umowe na 12 mc,inni ze nie nalezy mi sie na czas nieokreslony a inni ze ta trzecia umowa jest juz automatycznie umowa na czas nieokreslony nawet jesli jest na niej napisane ze do 31.08.Bardzo prosze o pomoc ponieważ nie wiem czego się spodziewac A.

1 odpowiedź prawnika

1
Maciej Turek, aplikant radcowski
Zagłosowali: Wanda Książek
Witam,
W świetle obowiązujących przepisów dotyczących nauczycieli, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, art. 10 ust. 4, stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony, o ile nie zachodzą przesłanki z art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela. Są to:
- potrzeby wynikającej z organizacji nauczania,
- zastępstwa nieobecnego nauczyciela

Wg Sądu Najwyższego, przepisy regulujące zawieranie umów o pracę zawarte w Karcie Nauczyciela, wyłączają zastosowanie art. 25 ze zn. 1 kodeksu pracy, który dotyczy zawarcia trzeciej umowy o pracę na czas określony między tymi samymi podmiotami jako równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony.

Zatem w każdej konkretnej sytuacji, w zależności od faktycznych uwarunkowań, należy ocenić, czy w danym przypadku zawiera się umowę z nauczycielem na czas określony. Jeżeli z okoliczności wynika, że nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela na umowę na czas nieokreślony, ponieważ nie ma dla niego pełnego etatu (stałej potrzeby zatrudnienia na etacie), to wydaje się, że w takiej sytuacji można zawierać kolejne umowy o pracę na czas określony, niezależnie od regulacji z art. 25 ze zn. 1 kp. Tak orzekał Sąd Najwyższy w sprawach: I PKN 235/99, I PKN 709/99.

Uzasadnienie Pani dyrektor dotyczące ustawy "antykryzysowej" jest błędne. Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców - zwana "antykryzysową", stosownie do art. 3 ust. 1 i 2 - dotyczy przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą (art. 4 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej).

Ustawa "antykryzysowa" nie dotyczy więc szkół - gdyż ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w art. 83a ust. 1 stanowi: "Prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 14a ust. 1a, nie jest działalnością gospodarczą"

Z opisanej przez Panią sytuacji wynika, iż mogą zachodzić przesłanki do podważenia stanowiska dyrektora, który odmawia zawarcia umowy z Panią na czas nieokreślony, zapewne argumentując "potrzebą wynikającej z organizacji nauczania". Powinna Pani porozmawiać z dyrektorem jak uzasadnia odmowę zawarcia z Panią umowy na czas nieokreślony jako nauczycielem kontraktowym (art. 10 ust. 4 Karty Nauczyciela). Dalsze kroki należy podjąć zależnie argumentów i treści tego uzasadnienia.

Nieuzasadniona racjonalnymi argumentami odmowa zawarcia umowy na czas nieokreślony z nauczycielem kontraktowym wydaje się być nadużyciem prawa. Należałoby zatem rozważyć wniesienie pozwu do sądu pracy o ustalenie istnienia umowy o pracę na czas nieokreślony.
11.05.2011 12:21 • Edycja 11.05.2011 13:57