Pozwolenia na przebudowę, wyburzenie części domu

Teściowie chcą przepisać na męża i szwagra dom około 400 metrów. do domu wlicza się stajnia a nad nią kilka pokoi. ze względu na to że ta część nie posiada fundamentów zaczyna powoli "rozchodzić się" czyli pojawiły wie wypukłości na ścianach tak jakby ściany się przewracały. Tą część chcieli byśmy wyburzyć. między stajnią i na górze pokojami a częścią zamieszkaną jest zbudowana gruba ściana nośna (tak nam się wydaje bo jest bardzo gruba i tak jakby dzieliła te części). Jakich pozwoleń potrzebujemy do zburzenia tej części która grozi zawaleniem. i jakie koszty by były. słyszałam że potrzebujemy pozwolenia na zmianę konstrukcji i nowy projekt domu i będzie to kosztować około 5 tysięcy. jak na razie mieszka tam tylko teść, który utrzymuje się z renty. i czy są jakieś możliwości na zapłacenie mniejszej kwoty za te pozwolenia i projekt?

1 odpowiedź prawnika

0
jacekalbert
J Dolinski, Doradca Prawny - spec Nieruchomości
Nikt jeszcze nie zagłosował.
Zgłoszenie rozbiórki

Z obowiązku uzyskania pozwolenia zwolnione są:

- budynki i budowle — niewpisane do rejestru zabytków oraz nieobjęte ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości.
- obiekty i urządzenia budowlane, na budowę, których nie jest wymagane pozwolenie, jeżeli nie podlegają ochronie, jako zabytki.

Należy jednak pamiętać, że zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na rozbiórkę nie zwalnia nas ze złożenia w urzędzie zgłoszenia o chęci dokonania rozbiórki.

Właściwy organ administracji w ciągu 30 dni jest obowiązany zgłosić ewentualne zastrzeżenia, co do rozbiórki lub nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. Organ nadzoru budowlanego może nałożyć ten obowiązek w przypadku, kiedy: rozbiórka obiektu – może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką. Właściwy organ może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.

W skrajnych przypadkach prawo dopuszcza rozpoczęcie robót zabezpieczających i rozbiórkowych przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usuniecie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.

Przy wszelkich pracach rozbiórkowych należy wziąć pod uwagę bezpieczeństwo osób biorących udział w pracach rozbiórkowych. Należy również zabezpieczyć teren wokół obiektu, przy którym będą wykonywane prace rozbiórkowe. W przypadku niewłaściwych zabezpieczeń, odpowiedzialność karną za wypadki ponosi właściciel terenu lub osoba kierująca pracami. Warto poświęcić więcej czasu i zabezpieczyć wszystko niż ponosić odpowiedzialność za wypadek.
10.05.2011 13:27