CZY NALEŻY MI SIĘ ZACHOWEK

MAM 2 RODZEŃSTWA.RODZICE JESZCZE ŻYJĄ ALE GOSPODARSTWO ROLNE I PÓŁ DOMU PRZEPISALI W POSTACI DAROWIZNY JEDNEMU BRATU A DRUGIE PÓL DOMU PRZEPISALI DRUGIEMU BRATU.CZY PO ICH ŚMIERCI RODZICÓW BĘDĘ MOGŁA SIĘ DOMAGAĆ OD RODZEŃSTWA ZACHOWKU I W JAKIM STOPNIUDAROWIZNY BĘDZIE MI SIĘ NALEŻAŁO OD JEDNEGO I OD DRUGIEGO Z BRACI.

1 odpowiedź prawnika

Zagłosowali: Marek B., M. S-P
Tak. Zachowek będzie się należał, tak w skrócie - połowę tego (zakładam, że już jest pani dorosła) ile by pani dostała w wyniku dziedziczenia ustawowego, gdyby rodzice nie dokonali tych darowizn na rzecz braci. Wówczas dziedzczenie wygląda tak: po jednym z rodziców dziedziczy drugi rodzic 1/4 a dzieci w częściach równych, w tym przypadku, też po 1/4. Od zachowku odlicza się darowizny dokonane przez rodziców na rzecz pani, jesli takie były, również wartość wykształcenia, jeśli jest ono daleko wyższe niż przyjete w tym środowisku, w którym są: pani, rodzice i bracia.
09.05.2011 07:57 • Edycja 09.05.2011 08:01