Jak rozwiązać problem spadkowy

Wiele lat temu rodzice przepisali mi gospodarstwo rolne o pow. ok. 10he. jednak mój wuj nie zgodził się na wypłatę weksla i został wpisany do księgi wieczystej jako współwłaściciel z ok 1 he ziemi. Ten wuj zmarł kilka lat temu a jego rodzina nie zajmuję się sprawą spadkową. Ja obecnie chcę aby oni nie widnieli w moim gospodarstwie, ale nie wiem jak to zrobić ponieważ rodzina zmarłego wuja żąda ode mnie wielkich sum za tą ziemię. co mam zrobić . proszę o pomoc

1 odpowiedź prawnika

1
Gwidon G., brak opisu
Zagłosowali: Marek B.
Witam.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Pani wuj jest współwłaścicielem gospodarstwa rolnego w ilości 1 ha. Aby wypisać Pana wuja z księgi wieczystej jako współwłaściciela ma Pan prawo do złożenia w sądzie wniosku o zniesienie współwłasności. Zanim to jednak nastąpi musi Pan przeprowadzić postępowanie spadkowe, aby ustalić kto jest spadkobiercą po Panu wuju.
W przypadku gdy współwłaściciele w drodze spadku nie mogą dojść do porozumienia w zakresie korzystania z nieruchomości wspólnej pozostaje im w zasadzie zniesienie współwłasności.
Znieść współwłasność nieruchomości można bądź w drodze umowy, bądź postępowania sądowego. Jednak umowne zniesienie współwłasności może nastąpić tylko wówczas, gdy współwłaściciele dojdą miedzy sobą do porozumienia zarówno, co do konieczności, jak i sposobu zniesienia. Należy pamiętać, że przy umownym zniesieniu współwłasności nieruchomości konieczna jest zawsze forma aktu notarialnego pod rygorem jego nieważności. Natomiast w przypadku niemożliwości porozumienia, współwłaścicielom pozostaje droga sądowa.
Wyróżnić można trzy sposoby dokonania zniesienia współwłasności nieruchomości:

1.Pierwszym z nich jest fizyczny podział nieruchomości, który jest możliwy zawsze, jeśli nie jest sprzeczne z ustawą, ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy oraz jeśli nie pociąga za sobą istotnej zmiany rzeczy lub znacznego zmniejszenia jej wartości. W wyniku takiego zniesienia współwłasności każdy z byłych współwłaścicieli staje się właścicielem gruntu.
2.Drugą możliwością zniesienia współwłasności jest przyznanie nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli za spłatą pozostałych.
3.Trzecią możliwością jest sprzedaż rzeczy wspólnej i podział uzyskanej kwoty między współwłaścicieli.
Jak widać nie jest to proste.
Osobiście proponuję podział nieruchomości, tj. wyodrębnienie 1 hektara i wskazanie spadkobiercom że z chwilą wyodrębnienia gospodarstwa rolnego beda zmuszeni sami płacić podatki związane z tym gruntem. Obawiam się, że niewielu rolników skusi się na zakup 1 hektara i w dodatku za taką cenę jaką oni proponują.
Pozdrawiam
17.05.2011 23:19