Czy komornik może zająć rzeczy, które nie należą do dłużnika.

Mam dylemat, gdyż Mariusz ma długi na ponad 3 tysiące złotych. Mamy w domu komputer, wieżę stereo oraz telewizor należący do siostry dłużnika, a moja matka ma telewizor i inne jeszcze rzeczy. Na komputer, wieżę stereo, dwa te telewizory nie mamy żadnych dokumentów, że to właśnie ja kupiłam. Czy komornik może zająć te rzeczy?

1 odpowiedź prawnika

0
martamuszynska
Marta Haponiuk, Prawnik
Nikt jeszcze nie zagłosował.
Witam
Komornik może dokonać zajęcia ruchomości, które są w Państwa władaniu.
Władanie oznacza faktyczne dysponowanie przedmiotem, bez względu na charakter prawny stosunku władającego do tego przedmiotu, ponieważ przy zajęciu komornik ma jedynie obowiązek ustalić, czy
dłużnik włada ruchomością, a do tego wystarczy mu jedynie stwierdzenie, że przedmiot znajduje się w mieszkaniu dłużnika. Komornik nie bada stosunku prawnego łączącego dłużnika z  ruchomością (czy jest on jej użytkownikiem, posiadaczem w imieniu własnym lub osoby trzeciej czy właścicielem.Jeżeli dojdzie do zajęcia ruchomośco mają Państwo obowiązek zgłosić komornikowi  prawa osób trzecich dzajętych ruchomości i podanie adresów tych osób. Następnie komornik zawiadomi te osoby o zajęciu ruchomości i pouczy ich, że mogą  w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa (art.841 §1 kpc). O zwolnienie ruchomości spod egzekucji osoba trzecia może zwrócić się bezpośrednio do wierzyciela .
W takim wypadku wierzyciel zdecyduje czy po uzyskaniu takich wiadomości
zgłosi wniosek o umorzenie postępowania, czy też będzie domagał się
kontynuowania egzekucji.

Pozdrawiam
MM
26.05.2011 11:07