Wniosek o kuratora dla matki

Mam poważne podejrzenia, że matka dziecka nie sprawuje władzy rodzicielskiej rzetelnie. Po pierwsze nie chce leczyć dziecka pomimo stwierdzenia przez lekarza infekcji, ani wysłać go na zaleconą wizytę do alergologa. Od chwili rozwodu i powierzenia opieki nad małoletnim matce 5 letnie dziecko zachowuje się co raz gorzej: przeklina, ignoruje polecenia i nie przestrzega żadnych zasad których nauczony był w czasie trwania małżeństwa.
W związku z powyższym chcę wnieść o ustanowienie nad matką stałego nadzoru kuratora co do wykonywania władzy rodzicielskiej a także zmusić sądownie matkę do zadbania o zdrowie dziecka.
Proszę o poradę jak się do tego zabrać, jakie pismo i gdzie wystosować?

Pomóż uzyskać odpowiedź na to pytanie. Udostępnij je na ,
lub . Możesz także zaprosić kogoś, kto zna odpowiedź, a nie ma go jeszcze w Legeo.