Warunkowe zwolnienie z zakładu karnego - wrok 1rok i8 miesięcy?

WYROK ZA narkotyki 1 rok i 8 miesiecy kiedy bym wyszedł warunkowo

1 odpowiedź prawnika

2
eleonoratubis
Eleonora Tubis, adwokat z Krakowa. Po dłuższej nieobecności ...
Zagłosowali: Prawo karne i rodzinne, Wanda Książek
Witam!
co do zasady po odbyciu połowy kary  (po 10 miesiącach), chyba że jest Pan recydywistą  (w zależności od rodzaju recydywy może to być po 2/3 lub 3/4 kary) lub sąd nałożył ograniczenia w zakresie możliwości skorzystania z warunkowego przedterminowego zwolnienia. 

Art. 78. § 1. Skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu co najmniej połowy kary. 

§ 2. Skazanego określonego w art. 64 § 1 można warunkowo zwolnić po odbyciu dwóch trzecich kary, natomiast określonego w art. 64 § 2 po odbyciu trzech czwartych kary. 
§ 3. Skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić po odbyciu 15 lat kary, natomiast skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności po odbyciu 25 lat kary.  
Art. 79. § 1. Przepisy art. 78 § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do sumy dwóch lub więcej nie podlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno; przepis art. 78 § 2 stosuje się, jeżeli chociażby jedno z przestępstw popełniono w warunkach określonych w art. 64.  


Pozdrawiam,
Eleonora Tubis


22.07.2011 10:56