Jak ojciec biologiczny nabiera prawa do dziecka i co ma zrobić by dziecko zostało przy nim ?? POMOCY!

Witam.
Mam dość duży problem Matka dziecka z którą nie łączy mnie żaden związek (nawet partnerski) w nie długim czasie urodzi mojego syna . Ona mieszka u rodziców ma już jedno dziecko 1,5 letnia córkę i nie ma warunków by zamieszkać z naszym synem razem u rodziców . Nie mam możliwości byśmy mieszkali razem , a ona jest szantażowana przez własną matkę że jeśli nie zostawi dziecka w szpitalu do adopcji to ona jej zabierze córkę i ja wygoni z domu. To samo się tyczy jeśli ja wezmę naszego syna ze szpitala . Nie wiem dokładnie ale przepuszczam ze jej matka w pewnym stopniu chce zarobić na adopcji dziecka . Z rozmowy jaka ze mną matka tej dziewczyny przeprowadziła telefonicznie tu cytuje " Nie popsuje jej planu " . Dodam że matka dziecka nie pracuje nigdzie uczy się zaocznie i ma jedynie alimenty ustalone na córkę . Nie wiem co mam zrobić w tej sytuacji proszę o szybką pomoc. Boje się ze może być tak sytuacja ze nawet nie zostanę powiadomiony gdzie i kiedy urodzi się dziecko a papiery adopcyjne zostaną załatwione tak bym o niczym nie wiedział. Nie chce dopuścić do adopcji chce by mój syn był ze mną a nie w rodzinie zastępczej.

Udało mi się zatrzymac syna przy sobie przez uznanie dziecka w urzedzie stanu cywilnego jest zameldowany razem ze mna i ma moje nazwisko lecz w tym momencie ja razem z matka dziecka mamy rowne prawa do syna. W jaki sposób matka moze zrzec sie praw do dziecka na moja korzysc ?

1 odpowiedź prawnika

1
M. S-P, brak opisu
Zagłosowali: Prawo karne i rodzinne
Witam Pana,

Niewątpliwie sytuacja jest bardzo trudna ale są pewne wyjścia prawne z tej sytuacji.

Istnieją dwie drogi, ażeby został Pan ojcem dziecka w świetle prawa.

Po pierwsze może Pan uznać dziecko. Dokonuje się to przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Składa Pan odpowiednie oświadczenie, że jest Pan ojcem dziecka. Dziecko można w ten sposób uznać także przed jego narodzeniem. Niestety do takiego uznania potrzebna jest zgoda matki dziecka jednocześnie lub w ciągu 3 miesięcy od dnia oświadczenia ojca. Najlepiej gdyby Pan ją przekonał do udania się razem do USC bez wiedzy jej matki. Wtedy będzie Pan napewno wpisany w akcie urodzenia jako ojciec dziecka i sprawa będzie załatwiona.

Drugą drogą jest już sądowe powództwo o ustalenie ojcostwa. Może je Pan wytoczyć dopiero po urodzeniu dziecko. Osobami pozwanymi są w tym momencie maka dziecka i dziecko. W trakcie trwania takiego postępowania sąd może zarządzić badania DNA. Do czasu prawomocnego zakończenia sprawy dziecko na pewno nie trafi do adopcji.

Cytuję przepisy Kodeksu Rodzinnego:

Art. 73. § 1. Uznanie ojcostwa następuje, gdy
mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem
urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka
potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia
oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

§ 2. Kierownik urzędu
stanu cywilnego wyjaśnia osobom zamierzającym złożyć oświadczenia
konieczne do uznania ojcostwa przepisy regulujące obowiązki i prawa
wynikające z uznania, przepisy o nazwisku dziecka oraz różnicę pomiędzy
uznaniem ojcostwa a przysposobieniem dziecka.

§ 3. Kierownik urzędu
stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania
ojcostwa, jeżeli uznanie jest niedopuszczalne albo gdy powziął
wątpliwość co do pochodzenia dziecka.

§ 4. Uznanie ojcostwa
może nastąpić także przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed
polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula,
jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich
są obywatelami polskimi. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio.

Art. 75. § 1. Można uznać ojcostwo przed urodzeniem
się dziecka już poczętego.

§ 2. Jeżeli dziecko
urodziło się po zawarciu przez matkę małżeństwa z innym mężczyzną niż
ten, który uznał ojcostwo, przepisu art. 62 nie stosuje się.

Art. 84. § 1. Sądowego ustalenia ojcostwa może
żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Jednakże matka
ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci
dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności.

§ 2. Dziecko albo
matka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu
ojcu, a gdy ten nie żyje - przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd
opiekuńczy.

§ 3. Domniemany ojciec
dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i
matce, a gdy matka nie żyje - przeciwko dziecku.

§ 4. W razie śmierci
dziecka, które było powodem w sprawie o ustalenie ojcostwa, ustalenia
mogą dochodzić jego zstępni.

Pozdrawiam serdecznie
21.12.2011 09:46 • Edycja 21.12.2011 10:20