Czy zgłoszenie się na leczenie na na oddziale zamkniętym dla alkoholików może odroczyć termin wykonania kary i na jak długo?

1.wyrok nieprawomocny[jeszcze],oskarżony zgłosił się na leczenie i uzyskał skierowanie,wyznaczono termin zgłoszenia na leczenie
2.kara pozbawienia wolności-2lata
3.czyn popełniony pod wpływem alkoholu
4.stwierdzona padaczka alkoholowa

1 odpowiedź prawnika

1
Agnieszka Cz, Prawnik i ekonomista
Zagłosowali: Wanda Książek
Witam,

Jeżeli warunkiem zawieszenia kary pozbawienia wolności było zgłoszenie się na odwyk to jak najbardziej kara zostanie zawieszona. Jednakże z Pana opisu nie wynika nic co mogłoby wskazywać że kara została orzeczona z okresem próby. Wnioskuję, iż trzeba będzie odbyć karę pozbawienia wolności w wysokości 2 lat. Jeżeli osoba się nie stawi w zakładzie karnym w oznaczonym terminie to zostanie do niego doprowadzona.
Tylko tyle mogę odpowiedzieć po przeczytaniu opisu sytuacji.
26.12.2011 16:21