Czy długi ulegają przedawnieniu i kiedy ?

Sytuacja wygląda tak, w 2008 roku pożyczyłam od firmy Provident 1500 zł. Spłaciłam kilka pierwszych rat, po czym straciłam prace i nie byłam w stanie uregulować długu. Przez pierwszy rok otrzymywałam telefony od prowidenta, a później od firmy windykacyjnej. Z ostatnim telefonem zostałam poinformowana, ze sprawa zostanie przekazana do sadu, jednak tak sie nie stało. Od wtedy do dnia dzisiejszego już nikt sie ze mna nie skontaktował.
Moja sytuacja w tym roku uległa znacznej poprawie i chciałam się z firma skontaktować w celu dogadanie sie co do spłaty długu w ratach. Jednak znajomi powiedzieli mi że dzwoniąc do nich nic nie ugram, a sciagne tylko na siebie komornika, gdyż firma ta nie ma w zwyczaju iść swoim dłużnikom na rękę. Poinformowali mnie również, że możliwe iz firma nie kontaktuje się ze mną bo dług uległ przedawnieniu.
Stąd moje pytanie czy dług możne sie przedawnić i po jakim czasie ? Jak to wyglądam pod katem prawnym?

1 odpowiedź prawnika

0
M. S-P, brak opisu
Nikt jeszcze nie zagłosował.
Witam Panią,

Z reguły roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Z upływem dziesięciu lat przedawniają się roszczenia z tytułu pożyczek
za wyjątkiem sytuacji, gdzie pożyczka zostaje udzielona przez osobę
fizyczną lub prawną w ramach prowadzonej przez nią działalności
gospodarczej, w zakres której wchodzi udzielanie pożyczek - wówczas
termin przedawnienia wynosi trzy lata. W przypadku Providenta jest to termin 3-letni, gdyż jest to firma trudniąca się udzielaniem pożyczek.

Proszę pamiętać, że roszczenie przedawnione nie oznacza umorzenia długu. Oznacza to tylko, że nie można od Pani tego długu wyegzekwować. Może Pani natomiast spłacić go dobrowolnie. Provident ma oczywiście prawo złożyć wniosek do sądu o nakaz zapłaty ale wtedy powinna Pani podnieść tzn.zarzut przedawnienia i dopiero takie roszczenie nie zostanie zasądzone. Przedawnienie nigdy nie następuje z urzędu.

Cytuję przepisy Kodeksu Cywilnego:

Art. 117. § 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.
§ 2. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
§ 3.  (skreślony).

Art. 118. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

Pozdrawiam serdecznie
04.01.2012 09:49 • Edycja 20.01.2012 14:24