Kończąca sie umowa o prace a ciąża

Mojej żonie konczy sie umowa o prace 30 czerwca 2011 a poród jest planaowany na 26 maja jakie świadzczenia jej sie należą od pracodawcy i czy może być rozwiazana umowa.
Pozdrawiam.

1 odpowiedź prawnika

0
M. S-P, brak opisu
Nikt jeszcze nie zagłosował.
Witam Panią,

Kodeks Pracy przewiduje ochronę
kobiet w ciąży przed utratą pracy. Nie można wypowiedzieć umowy na czas
nieokreślony (jak również określony) w czasie ciąży i urlopu macierzyńskiego. W przypadku umowy
na czas określony ochrona ta jest jednak dużo słabsza. Mianowicie umowa o
pracę
zawarta na czas określony,która uległaby rozwiązaniu
po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia
porodu. W przypadku Pana żony taka sytuacja nie zachodzi, gdyż poród nastąpi wcześniej. Po porodzie małżonka będzie przebywać na urlopie macierzyńskim. Na pewno pracodawca musi opłacać żonie L-4 w wysokości 100 %. Nie może także wypowiedzieć umowy o pracę do dnia 30 czerwca. Pracodawca może jednak nie podpisać z żoną kolejnej umowy o pracę i nie będzie to naruszenie prawa.

Cytuję przepisy Kodeksu Pracy:

Art. 177. § 1. Pracodawca
nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a
także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą
przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i
reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła
zgodę na rozwiązanie umowy.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym, nie przekraczającym jednego miesiąca.
§ 3. Umowa o pracę
zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na
okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu
po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.
§ 3 ze znaczkiem 1. Przepisu § 3 nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony
zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej

nieobecności w pracy. (...)

Pozdrawiam serdecznie
30.01.2012 22:12