Jak napisać pismo do komornika ile zostało spłacone zadłużenie- szczegółowo i ile jeszcze zostało do spłacenia ?

Nie dawno zadzwonilam do komornika z pytacniem ile mi zostalo do splacenia a pani udzielila mi informacji - czyli podala kwote z tym ze kwota ta nie byla nawet o grosz zmieniona od kwoty poczatkowej. Nie byla w stanie mi nawet odpowiedziec dlaczego tak sie dzieje mimo iz przez pare miesiecy z wypłaty mialam na rzecz spłaty komornika zabierane kwoty -od 600 do nawet 1000 zł.

1 odpowiedź prawnika

5
arturswiderski
Artur Świderski , Radca Prawny Wrocław www.swiderski.es https://twitter.com/Kancelaria2 https://twitter.com/RadcaArtur
Zagłosowali: Zbigniew Forycki, Zbigniew Ogorzelec, Tomasz Świderski, więcej

                                                                 ................, dnia …............                                    KOMORNIK SĄDOWY
                                       PRZY SR ….................
                                     …................................


sygn.  …....................

Wierzyciel: ….........................

Dłużnik: ….............................


                                              PISMO Dłużnika


    Niniejszym działając w imieniu własnym, wnoszę o przedstawienie szczegółowego rozliczenia kwot wyegzekwowanych w toku postępowania, w tym zwłaszcza ze wskazaniem:
kwoty głównej i kwoty odsetek łącznie wyegzekwowanych na rzecz wierzyciela,
dat i kwot przekazanych wierzycielowi ze strony Komornika na poczet kwoty głównej i kwoty odsetek,
sposobu rozliczenia kwot uzyskanych ze strony dłużnika,
kwot i składowych elementów kosztów postępowania egzekucyjnego, którymi dłużnik został obciążony,
innych danych, które miały wpływ na rozliczenie egzekucji.

Ze względu na pilny charakter dokumentu, proszę o jego przesłanie w terminie 7 dni.
29.01.2012 14:45