Jakie szanse na ograniczenie/odebranie praw rodzicielskich ojcu?

Witam, jestem matką obecnie 6letniego chłopca.Z jego ojcem nie żyjemy już około 3lat. Ojciec dziecka mieszka za granicą gdzie zakłada obecnie nową rodzine.Przez długotrwały pobyt za granicą utrzymuje znikome kontakty z synem,a przebywając za granicą nie kontaktuje się z nim.Dziecko nie czuje już więzi,jaka powinna istnieć między rodzic-dziecko.,przez różnorakie sytuacje takie jak zaniedbanie,brak uczuć badź problemy z alkoholem sprawiły iz syn zraził się do własnego ojca i nie jest mu bliską osobą;jest na ojca obojętny.Ponadto ojcec dziecka uchyla się od płacenia na czas ustalonych między nami alimentów,bywają nawet 2miesięczne opóźnienia,przez co są problemy z opłaceniem m.in przedszkola na które się zdeklarował. W związku z zaistniałą sytuacją dziecko jest w większości na utrzymaniu mojego partnera z którym go wychowuje.

1 odpowiedź prawnika

0
M. S-P, brak opisu
Nikt jeszcze nie zagłosował.
Witam Panią,

Z powyższej sytuacji wynika, że złożenie w wniosku o
pozbawienie władzy rodzicielskiej będzie jak najbardziej uzasadnione,
zwłaszcza jeżeli ojciec w sposób rażący zaniedbuje swoje obowiązki
względem dziecka. Może Pani również złożyć wniosek o
ograniczenie władzy rodzicielskiej, jeżeli uzna to Pani za bardziej

stosowne. Poniżej podaję wzory obu wniosków:

http://www.wzorypism.net/pliki/sprawyrodzinne/Wniosek_o_ograniczenie_wladzy_rodzicielskiej.pdf
http://www.wzorypism.net/pliki/sprawyrodzinne/Wniosek_o_pozbawienie_wladzy_rodzicielskiej.pdf

Wniosek składa Pani do sądu rejonowego właściwego dla Pani miejsca zamieszkania.

Cytuję przepisy Kodeksu Rodzinnego:

Art. 111. § 1. Jeżeli
władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody
albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób
rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi
rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może

być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.
§ 1a. Sąd może
pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli mimo udzielonej pomocy
nie ustały przyczyny zastosowania art. 109 § 2 pkt 5, a w szczególności

gdy rodzice trwale nie interesują się dzieckiem.
§ 2. W razie ustania
przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd
opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić.

Pozdrawiam serdecznie
16.02.2012 16:59